• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/1999

STOWARZYSZENIE PLANTATORÓW BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ

Pod koniec lutego odbyło się w Ciechocinku coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej (SPBA). Na nowego jej prezesa powołano Władysława Boratyna. Podczas tego posiedzenia postanowiono skoncentrować się w najbliższym okresie na działalności szkoleniowej, dotyczącej technologii uprawy borówek wysokich (opracować między innymi program nawożenia plantacji) oraz poprawić organizację zbytu owoców. W tym ostatnim przypadku przeprowadzona zostanie umiejętna (co nie znaczy kosztowna) promocja walorów smakowych i odżywczych owoców borówki wysokiej oraz podjęte będą kroki w celu poprawy warunków współpracy z handlem. W najbliższym czasie stowarzyszenie zamierza zorganizować wycieczkę szkoleniową na plantacje borówek wysokich do Niemiec i Holandii, przygotować wspólnie z ISK Skierniewice coroczną konferencję borówkową oraz, tradycyjnie,. wziąć udział w sierpniowej wystawie ''Zieleń to Życie'' w Warszawie. Wszyscy plantatorzy borówki wysokiej pragnący dołączyć do SPBA proszeni są o kontakt pod adresem: Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.