• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 02/1999

MALINOWA WSPÓŁPRACA

Sadownicze instytuty badawcze z pięciu państw europejskich - Szkocji, Włoch, Finlandii, Grecji i Portugalii - będą uczestniczyły w międzynarodowym programie badawczym, mającym na celu opracowanie skutecznych i opartych w jak najmniejszym stopniu o środki chemiczne, sposobów produkcji malin. Jest to pierwszy i, jak dotąd, jedyny projekt z dziedziny ogrodnictwa w całości finansowany przez fundusze z Unii Europejskiej.
To, że wybrano do niego akurat maliny, świadczy o wysokiej randze tych owoców na unijnym rynku. Oprócz wyżej wymienionych państw, w prace zamierzają się także włączyć w ograniczonym stopniu Szwajcarzy, dysponujący już pewnymi doświadczeniami w walce z kistnikiem malinowcem (Byturus tomentosus). Opracowany przez nich schemat ochrony plantacji oparty jest na tzw. białych tablicach. W Szwajcarii przyjmuje się, że należy podjąć zwalczanie, gdy próg szkodliwości owadów wyliczony z użyciem tablic przekroczy 25 sztuk na jednej pułapce. Obecnie należy sprawdzić, czy ten sam limit może być stosowany w innych częściach Europy. Finowie i Włosi chcą wnieść we wspólne przedsięwzięcie swoje doświadczenia z walki z przędziorkami - zagrażającymi uprawom w upalnych latach. Z kolei w Szkocji testowane mają być, znane dotąd z użycia w Stanach Zjednoczonych, pułapki na innego szkodnika malin - opuchlaka pstrokacza - Otiorrhynchus syngularis (L.). Opracowany natomiast w Szkocji program zwalczania pryszczarka namalinka łodygowego - Thomasiniana theobaldii - (bazuje na danych meteorologicznych pozwalających wyliczyć datę wylotu pierwszego pokolenia owadów) ma zostać przystosowany do użycia w krajach o innych warunkach geograficzno-klimatycznych. Z tym ostatnim gatunkiem wiąże się pośrednio kilka chorób grzybowych (zaatakowane przez pryszczarki pędy są porażane przez grzyby z rodzaju Phoma, Fusańum i Leptosphaeria, powodujące zamieranie roślin w kolejnym sezonie), także objętych programem. Ostatnim problemem, na który naukowcy i sadownicy planują zwrócić uwagę, jest szara pleśń (Botrytis cinerea). Podstawowym wyzwaniem będzie znalezienie skutecznych sposobów ograniczania jej rozwoju na już zebranych owocach. Na podstawie Grower, 28.11.98.