• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 11/1999

PODKŁADKI DO INTENSYWNYCH SADÓW JABŁONIOWYCH...

...pod takim tytułem odbyło się w Warszawie w dniach 18-21 sierpnia międzynarodowe seminarium, zorganizowane przez Katedrę Sadownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na konferencji tej reprezentowane były prawie wszystkie polskie ośrodki badawcze zajmujące się sadownictwem.
Przybyli także naukowcy z większości krajów Europy Środkowowschodniej, a także z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chin i Kanady. Podczas spotkania przedstawiono kilka nowych, obiecujących podkładek dla jabłoni, głównie z Niemiec, Czech i Rumunii (więcej na ten temat będzie można znaleźć w "Szkółkarstwie" 4/99), a także omówiono wyniki wielu doświadczeń nad wpływem różnych podkładek na jakość owoców oraz wzrost i plonowanie drzew.

CZETEROLETNIE DRZEWA ODMIANY JONAGOLD NA P 22 - NEGATYWNY WPŁYW ZBYT WYSOKIEJ OKULIZACJI


W Europie Zachodniej podstawową podkładką dla jabłoni jest M 9 wraz z jej klonami. Ostatnio również w Polsce cieszy się ona coraz większym uznaniem producentów owoców — zwłaszcza że, jak wykazały ostatnie zimy, podkładka ta jest podobnie wrażliwa na mróz, jak M 26.

WPŁYW WYSOKOŚCI OKULIZACJI NA WZROST I PLONOWANIE DRZEW ODMIANY JONAGOLD NA PODKŁADCE P 22. SADZENIE DRZEW: WIOSNA 1993 r. (wg Sosny)


Z badań przeprowadzonych w różnych rejonach kraju wynika, że M 9 i jej klony bardzo dobrze nadają się dla Szampiona, Jonagolda i jego sportów, Golden Deliciousa oraz Gali i jej mutantów. W przypadku tej ostatniej odmiany korzystny wpływ na wielkość plonu wykazuje P 60. Jednak z drzew na tej podkładce zbiera się nieco mniejsze owoce niż z jabłoni na M 9 (patrz też str. 25). Dla bardzo silnie rosnących odmian, jak Rubin, Gloster, Boskoop, dobre wyniki uzyskuje się, gdy uszlachetniane są na P 22. Podkładka ta może być także przydatna na bardzo dobrych glebach dla Jonagolda i innych średnio silnie rosnących, wielkoowocowych odmian. Dla P 22 niezmiernie ważne jest jednak, aby miejsce okulizacji znajdowało się bardzo nisko — 5 cm nad ziemią. Jak wykazały bowiem doświadczenia przeprowadzone we wrocławskiej Akademii Rolniczej, im jest ono wyżej, tym gorsze jest plonowanie drzew (tabela) i znacznie słabszy ich wzrost (fot.).