• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/1999

PROGNOZA KOSZTÓW PRODUKCJI PODSTAWOWYCH GATUNKÓW OWOCÓW W 1999 ROKU

W prognozowanych kosztach produkcji uwzględniono wszystkie nakłady i koszty ponoszone w gospodarstwach: nakłady materiałowe - przede wszystkim nawozy mineralne, herbicydy i środki ochrony roślin; koszty pośrednie rzeczywiste, czyli eksploatacje, naprawy i konserwacje maszyn; inne koszty ogólnoprodukcyjne; koszty majątkowe rzeczywiste; czyli przede wszystkim podatki, składki na KRUS i inne obciążenia finansowe; koszty pośrednie szacunkowe, czyli amortyzację środków trwałych. Dla negocjacji cen w oparciu o prognozowane koszty produkcji najważniejsze jest, że w kosztach uwzględniono opłatę pracy własnej i najemnej na dość wysokim poziomie, czyli przewidywanej w 1999 r. średniej płacy w gospodarce narodowej. W oparciu o dane GUS założono, że średnia płaca netto w 1999 r. wyniesie około 1150 zł miesięcznie co pozwala wyliczyć, że opłata za jedną godzinę pracy własnej ukształtuje się na poziomie 6,27 zł/rbh. W 1998 r. opłata ta wynosiła 5,56 zł/rbh, w 1997 r. - 4,76 zł/rbh. W kosztach produkcji nie uwzględniono oprocentowania wartości własnych środków trwałych i obrotowych zaangażowanych w produkcję. Oznacza to, że cena owoców i warzyw płacona producentom na poziomie prognozowanych kosztów, pokrywa tylko poniesione koszty produkcji łącznie z amortyzacją środków trwałych i pozwala na opłacenie własnej pracy na średnim krajowym poziomie.

KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI JABŁEK I WIŚNI W LATACH 1994-1998 ORAZ PROGNOZA KOSZTÓW PRODUKCJI TYCH OWOCÓW W 1999 r.