• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/1999

BIOLOGICZNA WALKA Z MĄCZLIKIEM SZKLARNIOWYM

Naukowcy z Uniwersytetu Davis w Kalifornii opracowali nową, skuteczną broń przeciwko mączlikowi szklarniowemu w uprawie poinsecji. Oparli się oni nie na chemicznych środkach ochrony, ale na pasożytującym larwy tego owada grzybie Beauveria bassiana. W Stanach Zjednoczonych w handlu dostępne są już dwa preparaty zawierające zarodniki tego grzyba. Grzyb atakuje larwy mączlika zarówno podczas bezpośredniego kontaktu w czasie opryskiwania, jak i przy późniejszym zetknięciu zarodników B. bassiana z larwami owada na powierzchni rośliny. Grzybnia kiełkującego zarodnika przenika przez oskórek owada i rozwija się we wnętrzu szkodnika, prowadząc, do śmierci zainfekowanego organizmu. W przeciwieństwie do większości grzybów, wymagających do swojego rozwoju wysokiej temperatury i wilgotności, B. bassiana może atakować ofiary w różnych warunkach środowiska. Ponieważ zarodniki porażają larwy owada już w bezpośrednim kontakcie, bardzo ważne jest równomierne naniesienie preparatu zawierającego B. bassiana na powierzchnię rośliny. Grzyb ten - atakuje tylko wybrane gatunki owadów, - jest nieszkodliwy dla organizmu ludzkiego, - może być łatwo produkowany na skalę przemysłową, - po jednokrotnym użyciu niszczy dużą część populacji szkodnika, - może być aplikowany przy użyciu tradycyjnych opryskiwaczy, - zawiesinę zarodników można mieszać z wieloma chemicznymi środkami ochrony roślin, w tym z kilkoma fungicydami. W doświadczeniach szklarniowych stwierdzono zdecydowaną przewagę działania grzyba B. bassiana nad innym naturalnym wrogiem mączlika - dobrotnicą szklarniową (Encarsia formosa). Produkowane na powierzchni około 1400 m2 poinsecje, uprawiane bez chemicznych środków ochrony, a jedynie przy zastosowaniu pasożytniczego grzyba, dały w kalifornijskich szklarniach nieuszkodzony przez mączlika produkt. Na podstawie Grower Taiks 12/97