• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/1999

CZESKIE ODMIANY W NATARCIU

Wśród czeskich odmian jabłoni najbardziej znane są w Polsce Szampion i Rubin. O tych i nowych odmianach jabłoni oraz gruszy wyhodowanych u naszych południowych sąsiadów mówiono na seminarium zorganizowanym 15 stycznia w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie należącym do Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Jak stwierdził profesor Mikołaj Ugolik, Szampion jest często określany jako czeski Jonagold. Jest jednak od tej ostatniej odmiany smaczniejszy i wierniejszy w plonowaniu. Jego jedyną wadą jest złe przechowywanie się owoców. Według profesora Ugolika, jednak ani jabłka Szampiona, ani Jonagolda nie mają takiego ładnego wyglądu, jak owoce Rubina. Niestety, sadownicy niezbyt chętnie sadzą tę ostatnią odmianę ze względu na słabe plonowanie drzew. Jak wykazują jednak wyniki doświadczeń przeprowadzonych w Zakładzie Doświadczalnym w Przybrodzie z Rubinem na podkładce P 2, może on dobrze i corocznie owocować. W ciągu ośmiu lat badań dorównywał, na przykład, w plonowaniu Jonagoldowi. (W jaki sposób należy postępować z Rubinem, aby dobrze plonował, można przeczytać w HO 2/99.) W ostatnich latach na zachodzie Europy, głównie w Szwajcarii i Niemczech, coraz głośniej jest o nowej generacji czeskich odmian odpornych na parcha. W wielu testach smakowych jabłek osiągają one czołowe miejsca. Na przykład, w przeprowadzonej w październiku 1998 roku w Szwajcarii degustacji dziesięciu odmian jabłek, osiemdziesięciu producentów owoców i naukowców związanych z sadownictwem za najlepszą uznało czeskie odmiany odporne na parcha - Topaz przed Otavą. Następnie znalazł się Elstar. Po nim trzy odmiany także z Czech: Goldstar, Rajka, Rubinola. Jedno z ostatnich miejsc zajęta Royal Gala. Ostatnio również w Polsce wzrasta zainteresowanie czeskimi odmianami odpornymi na parcha. Nasi producenci, jak na razie, sadzą po kilka rzędów tych nowości w celu sprawdzenia ich przydatności. Na spotkaniu w Przybrodzie inżynier Edward Polok z Czech stwierdził, że z kilkunastu uzyskanych w tym kraju odmian odpornych na parcha cenne dla producentów owoców są cztery: Rajka, Rubinola, Topaz (fot. 1) i Goldstar.

FOT. 1. OWOCE ODMIANY TOPAZ


Dla dobrych sadowników poleca on także nowe mutanty Rubina - Bohemie i Gold Bohemie. Ten pierwszy sport ma owoce intensywniej wybarwione niż u odmiany podstawowej, a rozmyty czerwonokarminowy rumieniec pokrywa całą powierzchnię jabłka. Gold Bohemia jest z kolei mutantem znalezionym na odmianie Bohemia i charakteryzuje się złocistożółtą barwą owoców (fot. 2). Okres przechowywania w chłodni owoców obu tych sportów jest o miesiąc dłuższy niż jabłek Rubina.

FOT. 2. JABŁKA ODMIANY GOLD BOHEMIA


Czesi mogą się także pochwalić kilkunastoma ciekawymi odmianami grusz, wyhodowanymi w Stacji Doświadczalnej w Techobudzicach. Na seminarium w Przybrodzie nowości te zaprezentował inżynier Jerzy Bouma. Za najciekawsze odmiany uznał: letnią - Rodana (Dobra Ludwika x Faworytka), późnoletnią - Laura (siewka Bery Boska), zimowe, które można przetrzymać w przechowalni do stycznia - Dicolor (Holenicka x Bonkreta Williamsa), Erica (Bera Boska x Drouarda), Beta (Bera Boska x Paryżanka) oraz Dita (Drouarda x Konferencja). Dwie z nich - Dicolor (fot. 3) i Erica (fot. 4) - dostępne będą już niedługo w Polsce, gdyż dwaj szkółkarze (Piotr Lewandowski i Grzegorz Sękowski) wykupili licencje na ich rozmnażanie w naszym kraju.

FOT. 3. OWOCE ODMIANY DICOLOR
FOT. 4. GRUSZKI ODMIANY ERICA