• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/1999

OGRANICZANIE SYSTEMU KORZENIOWEGO ROŚLIN SADOWNICZYCH

Na Uniwersytecie Lincolna w Nowej Zelandii oraz w Ogrodniczym Instytucie Doświadczalnym w East Malling w Wielkiej Brytanii naukowcy prowadzą badania nad wpływem ograniczania wzrostu systemu korzeniowego na plonowanie drzew owocowych.
POJEMNIKI TYPU RCB MOGĄ SŁUŻYĆ DO OGRANICZANIA SYSTEMU KORZENIOWEGO


Ze względu na trudności techniczne, związane z praktycznym wykorzystaniem tych zabiegów w sadzie, obiecująca wydaje się nowa metoda, wykorzystująca użycie tzw. Root Control Bags (RCB), czyli worków kontrolujących korzenie (czyt. ''Szkółkarstwo'' 2/94), których wyłącznym producentem w Europie jest szkocka firma Calcdonian Tree Company. Pojemniki te wykonane są z grubej, odpornej na rozkład biologiczny tkaniny (fot.), o strukturze ścianek pozwalającej przerastać na zewnątrz tylko korzeniom o średnicy mniejszej od 3 mm - czyli tym, które zaopatrują drzewo w wodę i sole mineralne. Główna masa korzeni pozostaje wewnątrz worka. Technika sadzenia z drzewek w RCB nie zwiększa zbytnio, kosztów robocizny. W wykopanym dołku umieszcza się pojemnik z tkaniny i usztywnia go na czas sadzenia plastikowym pierścieniem, umieszczonym wewnątrz. W miarę obsypywania korzeni ziemią wysuwa się stopniowo pierścień, co pozwala wypełnić pojemnik podłożem, bez zmiany jego kształtów. Górny brzeg tkaniny musi wystawać ponad powierzchnię gruntu, aby zapobiec przerastaniu korzeni. Główną zaletą takiej metody ograniczania wzrostu, poza skutecznością, jest niska pracochłonność -jeden zabieg w czasie zakładania plantacji. Doświadczenia wykazały wyraźne ograniczenie wzrostu jabłoni odmiany Fuji, uprawianych w RCB. Rezultatem mniejszej siły wzrostu jest możliwość zagęszczenia sadu, ułatwienie zabiegów pielęgnacyjnych oraz podniesienie jakości owoców. Prowadzone są także badania nad przydatnością tej samej metody w uprawie winorośli. Na podstawie informacji z Caledonian Tree Company