• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2004

INNOWACJE, INSPIRACJE (cz. III). ROŚLINY DONICZKOWE I BALKONOWO-RABATOWE

W poprzednich częściach mojej relacji z ubiegłorocznych międzynarodowych targów Horti Fair, które odbyły się 5–8 listopada w Amsterdamie, przedstawiłam ogólne refleksje na ten temat (HO 12/2003) i wybrane nowe odmiany gatunków uprawianych na kwiaty cięte (HO 2/2004).

Doniczkowe ozdobne z liści

W tej grupie roślin nie brakowało — jak zwykle — paproci. Na szczególną uwagę zasługiwało Microsorium scolopendrium 'Greenwave', prezentowane przez holenderską firmę Vitro Plus. Odmiana ta, wyhodowana w przedsiębiorstwie O'Glesbee w USA, może być źródłem zieleni ciętej. Jak mówi Agnes Kakebeke z Vitro Plus, trwałość liści tej rośliny — oryginalnie poskręcanych (fot. 1) — wynosi w wazonie co najmniej 2 tygodnie. Mikrosorium uprawiane w doniczkach 17-centymetrowych ma osiągać około 45 cm wysokości.


Fot. 1. Microsorium scolopendrium 'Green­wave

Stosunkowo nowa, pokazana po raz pierwszy podczas Horti Fair 2001, odmiana (tym razem figowca benjamińskiego) została "podana" w niecodzienny sposób, przez co miała powtórną premierę na amsterdamskich targach. Spółka Kwekerij Baars Uitgeest zademonstrowała mianowicie w postaci "drzewek" Ficus benjamina 'Barok', o poskręcanych liściach (fot. 2). Za tak przygotowaną roślinę można uzyskać o 30–35% wyższe ceny niż w przypadku roślin analogicznej wielkości, ale tradycyjnie wyprodukowanych. Odmiana 'Barok' jest chętnie kupowana, lecz trudno się rozmnaża metodą kultur tkankowych, będącą głównym sposobem mnożenia figowców. Takich problemów nie sprawia natomiast nowość 2003 roku — F. benjamina 'Bandolero' — o tradycyjnym dla tego gatunku wyglądzie, która ma przewyższać dotychczasowe kreacje (jak 'Exotica') odpornością na niesprzyjające warunki uprawy i transportu oraz na wciornastki.


Fot. 2. Ficus benjamina 'Barok' w drzewkowatej formie

Ozdobne z kwiatów

Wśród oryginalnych nowości znalazła się kurkuma (Curcuma sp.) 'Carara', polecana przede wszystkim do uprawy doniczkowej, choć u nas rodzaj ten raczej kojarzy się z kwiatami ciętymi. Odmianę tę pokazało przedsiębiorstwo KP Holland, znane z popularyzowania kurkumy na europejskim rynku i oferowania jej grupy Siam. Dotychczas największym uznaniem odbiorców cieszy się 'S. Silver', o białych przykwiatkach, pomimo iż kolorem typowym dla najważniejszego ozdobnego gatunku, C. alismatifolia, jest różowy. U odmiany 'Carara' te górne są bladoróżowe, a dolne — brunatnozielone (fot. 3). Jak zapewnia dyrektor KP Holland Frank van Mil, nowość ta wyróżnia się ponadto mniejszymi niż dotychczasowe kreacje wymaganiami świetlnymi i krótszym okresem produkcji. Polecana jest do uprawy w pojemnikach 14–17-centymetrowych, jeśli uprawę rozpoczyna się od sadzenia kłączy. Wspomniana firma sprzedaje też materiał wyjściowy kurkumy w innej formie — rozmnażane w kulturach in vitro młode rośliny w multiplatach.


Fot. 3. Curcuma 'Carara'

Ciekawostką była guzmania 'Felicitas', uzyskana przez krzyżowanie gatunków z rodzaju Guzmania i Vriesea, pokazana na stoisku belgijskiej firmy Deroose Plants. Cechą wskazującą na mieszańcowe pochodzenie tej odmiany jest kształt kwiatostanu, o cechach pośrednich między dwoma wyżej wymienionymi rodzajami (fot. 4). Przedsiębiorstwo to zwracało jednak uwagę przede wszystkim na nowe, miniaturowe kreacje guzmanii o różnych barwach przykwiatków, polecane do uprawy w doniczkach 9-centymetrowych.


Fot. 4. Guzmania 'Felicitas'

W gronie tradycyjnych kwitnących roślin doniczkowych znalazło się wiele nowych odmian chryzantem. W grupie Time wyróżniano zwłaszcza 'Saffron Time', hodowli brytyjskiego przedsiębiorstwa Cleangro Breeding. Nowość ta odznacza się pełnymi żółtymi koszyczkami, z zielonkawym środkiem (fot. 5) i 50-dniową reakcją fotoperiodyczną. Jedną z zalet tej odmiany ma być duża trwałość roślin handlowych.


Fot. 5. Chryzantema 'Saffron Time'

Wśród kreacji innego czołowego hodowcy doniczkowych chryzantem, amerykańskiej firmy Yoder Brothers, pokazywanych przez Fides Goldstock Breeding, znalazły się 3 żółtokwitnące odmiany, między innymi 'Visalia Yellow'. Ma ona anemonowe kwiatostany, o jednolitej barwie (fot. 6), średnicy 6 cm (środkowa część koszyczka — średnica 2,5 cm).


Fot. 6. Chryzantema 'Visalia Yellow'

Charakteryzuje się ponadto zwartą bu­do­wą rośliny i 7-tygodniową reakcją fotoperiodyczną. Większymi rozmiarami wyróżnia się 'Eugene Yellow', której koszyczki przypomi­-nają pod względem ko­lo­ry­sty­ki 'Saffron Time', lecz są pojedyncze. Podstawowymi za­le­ta­mi tej pierwszej odmiany mają być: bardzo obfite kwit­nie­nie, a także ładne, ciemnozielone liście.

"Malowane" poinsecje (fot. 7) to wprawdzie nie no­wo­ści odmianowe, ale sposób na podniesienie ceny pro­duk­tu za pomocą nietypowych dla tych roślin kolorów przykwiatków. Takie eksponaty pokazał w Amsterdamie niemiecki ogrodnik Heinz von Danwitz, który dzięki ma­lo­wa­niu "gwiazd betlejemskich" (służą do tego spe­cjal­ne farby niemieckiej produkcji, wykorzystywane już przez niektórych naszych ogrodników), uzyskuje o 25% wyższe ceny niż za okazy tradycyjne. Spośród 50 tysięcy roślin, które sprzedaje rocznie, w ten sposób traktuje 10%. Odsetek ten trafia do sprzedaży w większych mia­stach i cie­szy się zainteresowaniem głównie młod­szych klien­tów.


Fot. 7. Malowana poinsecja

Balkonowo-rabatowe

Goździki z grupy Adorable znajdują się na pograniczu roślin do uprawy doniczkowej oraz tych wymienionych w ostatnim śródtytule. Kreacje z tej grupy, hodowli przed­się­bior­stwa California Florida Plant Company z USA, prezentowała w Amsterdamie duńska firma Young Flo­wers, która oferuje nowe goździki trzeci rok. Wśród ich zalet wymienia się: wielkość kwiatów, ich bogactwo ko­lo­ry­stycz­ne (fot. 8), obfitość kwitnienia, zwarty pokrój (niektóre odmiany, spośród 17 istniejących, nie wy­ma­ga­ją skarlania), dobrą trwałość kwitnących roślin. Jak zapewnia
Jesper Rosgaard, dyrektor ds. sprzedaży Young Flo­wers, goździki te można produkować przez cały rok, choć w pewnych okresach wymagają doświetlania asy­mi­la­cyj­ne­go. Spośród odmian zaprezentowanych pod­czas Horti Fair '03 uwagę zwracała, między innymi, 'Mo­ran­go', o jasnoczerwonych kwiatach.


Fot. 8. Goździki z grupy Adorable

Z innej amerykańskiej "stajni" hodowlanej — z firmy PanAmerican Seeds — pochodzi ketmia bagienna (Hibis­cus moscheutos) z grupy Luna F1. Wyróżnia się ogrom­ny­mi kwiatami, o średnicy do 18–20 cm, mającymi bar­wę różową (u odmiany 'L. Blush' — fot. 9) lub czer­wo­ną ('L. Red'). Poszczególne kwiaty stanowią ozdobę roś­liny zaledwie przez 2–3 dni, ale pojawiają się licznie, to­też ogólny efekt dekora­cyjny jest bardziej długotrwały. Roś­liny osiągają do 90 cm wyso­kości, dobrze się krze­wią bez uszczykiwania i szybko rosną. Wymagają ja­sne­go, ciepłego stanowiska. Rozmnażane są z nasion, które należy wysiewać od 3. dekady stycznia. Okres produkcji wynosi do 20 ty­godni. Gotowe rośliny zaleca się sadzić do pojemników tarasowych lub do gruntu, przy czym w drugim przypadku osiągają większe rozmiary.


Fot. 9. Hibiscus moscheutos 'Luna Blush' 

W ofercie PanAmerican Seeds zwracały też uwagę nowe rośliny "strukturalne", między innymi bor­do­wo­list­ne — irezyna Herbsta (Ire­sine herbstii) 'Purple Lady', o kas­kadowym pokroju (fot. 10), oraz alternantera 'Pur­ple Knight', o wzniesionych pędach. Obie rozmnaża się z nasion.


Fot. 10. Irezyna 'Purple Lady' (o zwisających pędach) w kompozycji

Kolejną nowością z USA była grupa Go-Go begonii bulwiastej (Begonia x tuberhybrida), składająca się z 7 od­mian. Hodowcą jest firma Goldsmith Seeds, która chwa­li tę grupę za stosunkowo zwarty pokrój roślin (moż­li­wość uprawy w większym zagęszczeniu), a zarazem bardzo duże, półpełne kwiaty (fot. 11).


Fot. 11. Begonia x tuberhybrida 'Go-Go White'