• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 02/2004

Więcej »
Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. Szacuje się, że na jednego mieszkańca przypada rocznie około 1600 m3 wody, podczas gdy w innych krajach europejskich średnio 4560 m3. Daje nam to 23. miejsce w Europie. W bilansie wodnym głównym źródłem przychodu są opady atmosferyczne (97%).
Więcej »
W Polsce zaledwie 3–5% powierzchni zajmowanej przez warzywa polowe jest nawadniane. W celu zapewnienia stabilnych plonów w kolejnych latach uprawy, powierzchnie nawadniane powinny być przynajmniej dziesięciokrotnie większe niż obecnie.
Więcej »
System nawadniania musi przede wszystkim spełniać wymagania okreś-lonej produkcji roślinnej, chociaż przy jego planowaniu ważne są także inne czynniki, na przykład rodzaj źródła wody i jego wydajność, ukształtowanie terenu. Podczas sporządzania projektu systemu nawodnieniowego i ustalania parametrów pompowni lub rurociągów należy uwzględnić nie tylko aktualne potrzeby, lecz także kierunek rozwoju gospodarstwa. Można wówczas włączać do nawadniania kolejne kwatery lub działki bez demontażu czy wymiany części systemu lub ponownego wykonywania kosztownych robót ziemnych.
Więcej »
W gospodarce rynkowej jest miejsce dla małych i dużych producentów żywności. Sukces odniosą jednak ci, którzy sprostają wymaganiom odbiorców, stawiając na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne towarów. Obok ceny, właśnie jakość jest bowiem najistotniejszym elementem, którym można konkurować. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności staje się obecnie wartością nadrzędną. Aby mieć pewność, że przedsiębiorstwo nad nim panuje, konieczne staje się włączenie firmy w system HACCP, czyli Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis Critical Control Point).
Więcej »
Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego GUS 2002
Więcej »
W traktacie akcesyjnym Polska uzyskała próg wsparcia w przetwórstwie pomidorów w wysokości 194 600 ton. Trzeba go uznać za wysoki, gdyż w latach 2000–2003 nasze zakłady przetworzyły łącznie około 170 000 ton pomidorów (na produkty objęte dopłatami w UE). Bez stworzenia u nas organizacji producentów spełniających kryteria uznania, zgodnie z unijnym i krajowym prawodawstwem, oraz bez wykonywania przez nie (także przez zakłady przetwórcze) obowiązków uczestnictwa w systemie pomocy niemal pewne jest zmniejszenie przetwórstwa pomidorów w Polsce oraz spadek opłacalności uprawy tych warzyw. Zadecyduje o tym przede wszystkim zmniejszenie krajowej produkcji koncentratu pomidorowego.
Więcej »
Październik i listopad były jeszcze miesiącami zbiorów i nasilonej podaży warzyw oraz jabłek, w związku z czym ceny wielu z nich się obniżały. W grudniu niektóre gatunki warzyw trochę zdrożały (na przykład marchew), inne — nie zmieniły notowań (buraki ćwikłowe). W czwartym kwartale bardzo dynamicznie rosły natomiast ceny skupu cebuli, zarówno w spółdzielniach ogrodniczych, jak i w zakładach przetwórczych. Było to następstwem dużego popytu ze strony zachodnich importerów, gdyż w 2003 r. — z powodu suszy — w wielu krajach produkcja tego warzywa spadła. W grudniu, wraz ze spadkiem temperatury, zdrożały uprawiane pod osłonami pomidory i ogórki, których skup zakończył się pod koniec tego miesiąca. Ceny ogórków w grudniu przekroczyły 6 zł/kg i dlatego spółdzielnie przestały kupować te warzywa.
W ostatnim kwartale roku chłodnie rozpoczęły mrożenie kapusty brukselskiej, która w tym roku była droższa niż w ubiegłym (w grudniu o 35 gr/kg). Ceny jabłek deserowych w ostatnich 4 miesiącach 2003 roku obniżały się, ale i tak były wyższe od zeszłorocznych średnio o około 20 groszy. Wyjątkowo dobre ceny uzyskiwano za jabłka przemysłowe — średnio powyżej 40 gr/kg, a nawet 50 gr/kg (w październiku ceny były 2,7 razy wyższe niż w 2002 r.).
Więcej »
Rozmowa z Wojciechem Olejniczakiem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi
Więcej »
Eksperci prognozują, że w nadchodzących latach produkcja jabłek na świecie będzie rosła dwukrotnie szybciej niż liczba ludności. W 2002 roku zebrano 57 mln ton tych owoców, w 2005 r. — ma być 66 mln ton, zaś w 2010 r. — 70 mln ton. Możemy się oczywiście pocieszać tym, że obecnie 35% jabłek pochodzi z Chin, ale już niedługo nasza rodzima produkcja przekroczy 3 mln ton. Na dodatek konsumenci są bardziej wybredni i coraz częściej preferują owoce tropikalne. Do tego wszystkiego mamy jeszcze Unię "u wrót". Nie brakuje więc przyczyn, dla których szybkie zorganizowanie polskiego rynku owoców jest konieczne.
Więcej »
Polacy jedzą coraz więcej owoców — średnio 23 kg (w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca) w latach 1971–75 i 56 kg w latach 2000–2002. Zdecydowanie wolniej zwiększa się natomiast spożycie warzyw — w latach 1971–75 wynosiło średnio 91 kg, w latach 2000–2002 — 115 kg. Zbliżenie poziomu konsumpcji owoców do poziomu unijnego, a także wzrost różnorodności jedzonych warzyw będą zależały przede wszystkim od dochodów polskich konsumentów, a do przełamania ukształtowanej tradycją struktury spożycia (zwłaszcza warzyw) na pewno nie dojdzie w najbliższej przyszłości.
Więcej »
Przed miesiącem zwróciłam uwagę na problemy, jakie występują przy zawieszaniu części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej, a dotyczą definicji "zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej", pojęcia "gospodarstwo rolne" oraz nabywania gospodarstwa rolnego w drodze dziedziczenia. Poniżej chciałabym przedstawić te, które dotyczą umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego.
Więcej »
Wysokie temperatury występujące w lecie 2003 roku i długotrwałe okresy bez opadów jedynie potwierdziły tezę, że jesteśmy zmuszeni do nawadniania sadów i plantacji roślin jagodowych. Po kolejnym suchym roku trudno sobie wyobrazić nowoczesne gospodarstwo sadownicze bez nawadniania. Nie możemy narzekać na brak dostępu do różnego rodzaju rozwiązań technicznych, ograniczeniem mogą być tylko ich ceny. Bogata oferta sprzętu nawodnieniowego wielu sadownikom sprawia trudności w podjęciu decyzji o wyborze optymalnego systemu — rozwiązania, które będzie najlepsze dla warunków konkretnego gospodarstwa. Prawidłową decyzję możemy podjąć tylko po analizie warunków agrotechnicznych, technicznych i finansowych swojego sadu czy jagodnika.
Więcej »
'Rubin' i spokrewniona z nim 'Rubinola' są coraz chętniej kupowane przez sadowników. Zachęcają ich do tego ceny owoców tych odmian — jedne z najwyższych na rynku. Osoby, które do perfekcji opanowały cięcie drzew 'Rubina' i 'Rubinoli', osiągają w sadach coroczny plon około 40–50 t/ha. Kolejną zaletą odmian z tej grupy jest czerwony rumieniec pojawiający się na owocach niezależnie od przebiegu pogody.
Więcej »
Obok Chin i USA, Polska od lat należy do światowej czołówki producentów koncentratu soku jabłkowego. Produkcja i eksport tego półprzetworu w naszym kraju rosną. Zgodnie z danymi CIHZ, w 1999 roku wyeksportowaliśmy 72 000 ton koncentratu, zaś w 2002 r. — prawie 213 000 ton. Eksport koncentratu w 2003 r. prognozowany jest na poziomie ubiegłorocznym. Polski produkt cieszy się uznaniem na rynkach światowych. Wiedzą o tym przetwórcy specjalizujący się w tej produkcji. Wielu z nich (zwłaszcza firmy niemieckie) poczyniło znaczące inwestycje w tym sektorze właśnie na terenie Polski. Zwiększyło się więc zapotrzebowanie na jabłka przemysłowe. Rodzi się zatem pytanie, czy produkcja tych owoców dla przetwórstwa w dalszym ciągu będzie się odbywała niejako przy okazji produkcji jabłek deserowych, czy też można mówić o perspektywach jej celowego i niezależnego rozwoju. Pytanie to jest szczególnie aktualne i powraca w takich okresach jak ubiegły rok, gdy ceny jabłek przemysłowych były wysokie.
Więcej »
W pierwszej części (czyt. HO 12/2003) Autor przedstawił szczegółowe informacje na temat zgorzeli kory, raka drzew owocowych, zgnilizny pierścieniowej podstawy pnia, mało znanych form raka, uszkodzeń na drzewach po mroźnych zimach oraz brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych oraz metody diagnozowania i zwalczania tych chorób (red.).
Więcej »
W Warce w Ośrodku Kultury, Sportu i Wypoczynku 15 listopada ub. r. odbyła się cykliczna już impreza zwana Owocobraniem. Jej organizatorami byli: Urząd Miejski w Warce, tamtejszy Ośrodek Kultury, Sportu i Wypoczynku oraz Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród młodzieży z ogrodniczych szkół średnich przeprowadzony został już II drużynowy konkurs wiedzy sadowniczej, który prowadził prof. Kazimierz Tomala z SGGW.
Więcej »
Więcej »
W gospodarstwie Bartłomieja Rzymkowskiego z Żurawieńca koło Kutna drzewa nie są może — jak mówi właściciel — prowadzone według najnowszych technologii, a odmiany posadzone cztery lata temu — nie są najmodniejsze, co roku uzyskuje z nich jednak wysokie plony jabłek dobrej jakości, nie ma także większych problemów z chorobami.
Więcej »
Edward Jędrzejewski produkcją sadowniczą zajął się w 1984 roku, obecnie prowadzi 21-hektarowe gospodarstwo sadownicze w Kłobi koło Włocławka. W swoich sadach ma osiem odmian jabłoni, jednak — jak uważa — na takiej powierzchni powinno ich być nie więcej niż cztery. W planach jest powiększenie gospodarstwa o kolejne 10 hektarów sadu.
Więcej »
Duża liczba gatunków i specyfika towarowej produkcji owoców i warzyw wymaga wyspecjalizowanych maszyn. Wiele z nich zaprojektowano do realizacji określonego zadania i nie mogą być użyte do innych celów.
W niniejszym artykule nie sposób odnieść się do wszystkich nowych rozwiązań wprowadzanych do produkcji w ostatnim czasie. W związku z tym przedstawię tylko niewielką część tych bardziej interesujących.
Więcej »
Tekstura, w odniesieniu do jabłek, na łamach "Hasła Ogrodniczego" była już omawiana kilkakrotnie. Ma ona także ogromne znaczenie dla jakości gruszek, które są spożywane znacznie rzadziej niż jabłka, ale gdy konsument sięga po te owoce, ma bardziej sprecyzowane wyobrażenia dotyczące jakości. Gruszki powinny być ładne, aromatyczne i smaczne. Nie mogą być ani zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a dodatkowo powinny być soczyste, ale nie nadmiernie, miąższ mieć zwarty, ale delikatny i niekaszowaty. Wszystkie wymienione cechy, które można ocenić za pomocą dotyku (także w jamie ustnej), składają się na teksturę gruszek i stanowią w dużej mierze o jakości owoców.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Na północnym wschodzie Polski warunki prowadzenia szklarniowej uprawy warzyw są dalekie od optymalnych. Jest to jeden z najzimniejszych rejonów kraju, a wczesną wiosną panują tam słabe warunki świetlne. Pomimo tego w Prywatnym Gospodarstwie Ogrodniczym Sp. z o.o. w Białymstoku uzyskuje się dobre wyniki w przedłużonej uprawie pomidora. Jak określił Andrzej Jastrzębski prezes zarządu PGO: "Co roku staramy się robić mały krok do przodu i pod względem wysokości plonów należymy do przodujących firm."
Więcej »
Od wielu lat obserwuje się zmiany klimatyczne — występują krócej lub dłużej trwające okresy suszy bądź bardzo obfitych i intensywnych opadów deszczu. W 2003 r. mieliśmy do czynienia z dużym niedoborem opadów w przeważającej części kraju, a w niektórych rejonach susza była tak dotkliwa, że uniemożliwiła uzyskanie jakiegokolwiek plonu.
Więcej »
Wysoki poziom mechanizacji rolnictwa, obok bezspornych korzyści, powoduje negatywne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych środowiska glebowego. Do najczęstszych zagrożeń należy rozpylanie, przesuszanie, zwiększanie skłonności do erozji wodnej i wietrznej, zamulanie gleb oraz nadmierne ich zagęszczenie na skutek ugniatania. Powolna kumulacja tych procesów prowadzi do obniżenia potencjału produkcyjnego gleby, spadku plonowania roślin, a niekiedy do trwałej degradacji gleb użytkowanych rolniczo.
Więcej »
W polskim handlu zagranicznym suszami warzywnymi ciągle utrzymuje się dodatnie saldo, a w ostatnich latach ich eksport wyraźnie wzrósł. Rozwój suszarnictwa w naszym kraju przyczynia się do lepszego zagospodarowania nadwyżek produkcji warzyw, a także owoców. Na polski rynek wchodzi wiele firm wykorzystujących susze warzywne do produkcji różnych przypraw, zup w proszku i sosów. Polska jest jednym z ważniejszych dostawców suszonych warzyw na rynek unijny. Wśród eksportowanego suszu dominuje marchew, której sprzedaż w latach 1996–2002 się podwoiła.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Sałata uprawiana w złych warunkach agrotechnicznych — zwłaszcza wczesną wiosną i późną jesienią — przy braku światła, dużej wilgotności powietrza i niskiej temperaturze często choruje.
Więcej »
Od maja w Polsce zaczną obowiązywać wspólnotowe przepisy dotyczące sektora świeżych warzyw i owoców (czyt. też HO 10/2003). Wymagania jakości handlowej dla pomidorów zostały wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 790/2000 z 14 kwietnia 2000 r., do którego wprowadzono zmiany w rozporządzeniach Komisji (WE) nr 717/2001 oraz nr 46/2003.
Więcej »
Konferencję dla producentów uprawiających warzywa dla przemysłu przetwórczego i przedstawicieli zakładów przetwórczych zorganizowały 8 stycznia w Sieniawie firmy Syngenta Seeds, Syngenta Crop Protection oraz Hydro Poland.
Więcej »
W poprzednim odcinku (HO 12/2003) przedstawiłam ogólne spostrzeżenia dotyczące ubiegłorocznych targów Horti Fair, które odbywają się w Amsterdamie, oraz omówiłam niektóre tendencje w światowym kwiaciarstwie, unaocznione podczas tej imprezy.
Więcej »
Północno-wschodnie tereny Niemiec, jeszcze niedawno, za czasów NRD, niewiele różniące się od naszych, zachodniopomorskich, są coraz staranniej utrzymane i zieleńsze. Nie tylko dlatego, że RFN to bogatszy kraj niż Polska, ale również dzięki sensownej polityce, której częścią są "wędrujące" wystawy ogrodnicze. Może warto by niektóre rozwiązania wdrożone przez naszych zachodnich sąsiadów zastosować też u nas, zwłaszcza gdy znajdziemy się w Unii Europejskiej.
Więcej »
Trudno sobie wyobrazić nowoczesną towarową uprawę tulipanów, narcyzów, itp., bez sztucznego nawadniania. W większości rejonów Polski zasoby wody w glebie są bowiem niewystarczające, a dodatkowo — coraz częściej występujące — okresy bez opadów powodują, że niedobory wody dostępnej dla roślin są bardzo duże. Zwykle w naszych warunkach konieczne jest więc okresowe nawadnianie polowych plantacji roślin cebulowych, gdyż nie można dopuścić do nadmiernego obniżenia się wilgotności gleby, a przez to pogorszenia warunków wzrostu i spadku plonu cebul lub bulw.
Więcej »