• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 07/2002

OKIEM DORADCY

♦ Niektórym sadownikom rozmowy na temat zakładania sadów i planowania nasadzeń mogą wydać się niepotrzebne. Drzewka można kupić za kilka złotych, a namawianie na modernizację sadu — z uwagi na spadającą opłacalność produkcji — jest dyskusyjne. Znam jednak sadowników, którzy karczują stare nieproduktywne nasadzenia, a sadzą nowe gatunki i odmiany. Jak każdego roku, jesienią mogą być problemy z kupieniem odwirusowanych 2-letnich drzewek z jednoroczną koroną na podkładce 'M.9' oraz drzewek grusz, czy czereśni. Namawiam więc do wcześniejszego składania zamówień u dobrych, sprawdzonych szkółkarzy. ♦ W czerwcu, lipcu wykonujemy przerzedzanie ręczne, które jest uzupełnieniem chemicznego. Na drzewie powinny pozostać tej samej wielkości owoce z podobnie położonych pąków na przykład centralnych lub lateralnych. Są wtedy bardziej jednorodne, nie tylko pod względem wielkości, ale także stanu odżywienia i stadium dojrzałości. W trakcie przerzedzania ręcznego przeprowadzamy selekcję negatywną, następnie rozrzedzenie w gronach, a w końcu ustalamy odległości między owocami. Pamiętajmy, że najwartościowsze owoce są na 2-letnich pędach i z pąków centralnych. ♦ Zbyt silny wzrost jednorocznych przyrostów i pędów wyrastających z pąków śpiących powoduje silne zacienianie owoców, zwłaszcza w środkowych partiach koron, co nie sprzyja prawidłowemu wybarwieniu owoców, zakładaniu pąków wewnątrz koron, a także utrudnia ochronę przed chorobami i szkodnikami. Młode pędy pobierają dużo wapnia przez co obniżają jego zawartość w owocach. W drugiej połowie lipca można rozpoczynać cięcie letnie na odmianach wcześnie dojrzewających. Wystarczy 10–14 dni, ażeby po cięciu owoce lepiej się wybarwiły. Pamiętajmy o tym, aby zbytnio nie odsłaniać jabłek, są wtedy bardziej podatne na poparzenia słoneczne i na uszkodzenia przez grad. Nad owocem można pozostawić 2, 3 liście. W drugiej połowie lipca na drzewach wiśni i czereśni po zbiorze owoców możemy wykonywać cięcie prześwietlające. Ogałacające się konary przycinamy dość krótko, co spowoduje odmłodzenie drzewa i wyrastanie nowych owoconośnych pędów. ♦ Zapobieganie opadaniu jabłek, prowadzone umiejętnie, ma niewielki wpływ na ich przechowywanie. Jest konieczne na niektórych odmianach, na przykład 'Lobo', 'Cortlandzie', 'McIntoshu', i wtedy gdy anomalie pogodowe stymulują wytwarzanie tkanki oddzielającej owoc od szypułki. Na 10–14 dni przed spodziewanym zbiorem drzewa opryskujemy różnymi formami Pomonitu. Jego dodatek jest konieczny, gdy używamy preparaty oparte na etefonie w celu poprawienia wybarwienia jabłek (Ethrel 480 SL, Flordimex 420 SL, Agrostym 480 SL). ♦ Na plantacjach truskawek po zakończonych zbiorach, należy zadbać o to, aby rośliny wykształciły dużo pąków kwiatowych na przyszły rok, i były dobrze przygotowane do okresu spoczynku w zimie. Na plantacji po pierwszym pełnym plonowaniu (2. rok po założeniu plantacji) w przypadku silnego porażenia liści przez przędziorki, konieczne będzie skoszenie roślin na wysokości około 5 cm od ziemi. Nawożenie doglebowe lub dolistne powinno uwzględniać wcześniej dostarczone składniki pokarmowe oraz stan odżywienia roślin. Przy suchej pogodzie sprzyjającej rozwojowi mączniaka prawdziwego, konieczny może okazać się zabieg wyniszczający sprawcę choroby.

Adam Fura - WODR oddział w Sandomierzu
♦ W lipcu jednym z ważniejszych zadań sadowników jest dokarmianie owoców wapniem poprzez pozakorzeniowe nawożenie. Do pierwszych zabiegów używamy roztworu o stężeniu 0,4%, w kolejnych zwiększamy jego stężenie o 0,l %, by w czwartym i następnych osiągnąć poziom 0,7%. Kolejne opryskiwania chlorkiem wapnia musi rozdzielać deszcz, inaczej poparzymy owoce. ♦ Przystępując do cięcia letniego należy pamiętać, aby nie zaczynać go zbyt wcześnie, ponieważ grozi to zahamowaniem przyrostu owoców na około dwa tygodnie. Rzutuje to z kolei na końcową wielkość owoców, które po zbyt wczesnym cięciu z reguły są mniejsze o około 16–18%. Na odmianach późnych cięcie letnie należy wykonać nie wcześniej, niż na cztery tygodnie przed zbiorem. ♦ W lipcu w zasadzie powinniśmy mieć "z głowy" ochronę sadów przed parchem jabłoni, o ile nie doszło do infekcji pierwotnych tj. zarodnikami workowymi. Pamiętać jednak trzeba, by w okresach obfitych lub długotrwałych opadów atmosferycznych, w sadach o bardzo silnym wzroście wegetatywnym, lub sąsiadujących z kwaterami nieskutecznie chronionymi, opryskiwać drzewa preparatami kontaktowymi zawierającymi mancozeb, kaptan lub dichlofluanid. Używanie w tym okresie preparatów zawierających dichlofluanid (np. Euparenu Multi 50 WP i Euparenu Multi 50 WG) poza działaniem ochronnym przed parchem jabłoni, ogranicza rozwój przędziorków, poprawia zaopatrzenie owoców w wapń oraz chroni je przed chorobami przechowalniczymi. ♦ Druga połowa lipca to okres, w którym należy pobierać liście jabłoni i badać w nich zawartość składników mineralnych. Pozwoli to określić, czy nasze sady są prawidłowo nawożone i czy, nawet przy pozytywnych wynikach chemicznej analizy gleby, są w niej składniki dostępne dla korzeni drzew. Badania liści przeprowadzane są w Wojewódzkich Stacjach Chemiczno-Rolniczych. Próba powinna zawierać co najmniej 200 sztuk liści pobranych z 10 losowo wybranych drzew. Takie analizy powinny być wykonywane przynajmniej raz na trzy lata.