• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 06/2002

W 2001 roku zebraliśmy 2,434 mln ton jabłek. Ceny skupu w różnych regionach kraju zmieniały się w zależności od struktury odmianowej, wielkości produkcji, popytu, zamożności regionu, możliwości eksportu, stopnia samozaopatrzenia gospodarstw, itp. W Polsce na notowania jabłek deserowych w małym stopniu (w porównaniu np. z cenami większości owoców jagodowych) wpływa koniunktura na rynkach międzynarodowych, bardziej — poziom zbiorów i możliwość zbytu na rynkach lokalnych. W rejonach o dużej produkcji (np. grójecko-warecki i nowosądecki), gdzie dominuje 'Idared', i z których eksportuje się jabłka na Wschód, ceny skupu były niższe. W Wielkopolsce za nowsze odmiany oferowano najwyższe ceny w Polsce. Notowania jabłek dla przetwórstwa zależą w dużym stopniu także od kondycji finansowej zakładów przetwórczych oraz liczby regionalnych jednostek skupujących i przetwarzających surowiec. Produkcja soku jabłkowego w Polsce jest podporządkowana interesom zagranicznych firm, dla których podstawowym celem jest pozyskanie u nas taniego surowca. Jednakże, gdy na danym terenie działa wiele podmiotów skupujących jabłka (np. w województwie mazowieckim) punkty te rywalizują między sobą i podnoszą ceny.
Więcej »
Po raz siódmy w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Ogrodnicze Horti Expo (10–13 kwietnia), organizowane w tym roku przez Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o. oraz Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach, we współpracy z Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) oraz Wydawnictwem Hortpress. W ubiegłym roku wydawało się, że ta impreza nie dotrwa już kolejnej edycji, gdyż wystawcy narzekali na wysokie ceny i nikłe zainteresowanie producentów, a zwiedzający — na zbyt skromną ofertę.
Więcej »
Każda osoba pracująca, która podlega ubezpieczeniu społecznemu, po przekroczeniu określonej granicy wieku może ubiegać się o przyznanie emerytury. W poprzednich numerach "Hasła Ogrodniczego" przedstawiono, że jednym z warunków wymaganych do przyznania emerytury rolniczej jest udowodnienie okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowego. To ostatnie wprowadzono jednak dopiero 1.07.1977 r., co oznacza, że część rolników nigdy nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu. Czy zatem może im być przyznana emerytura rolnicza?
Więcej »
W wielu sadach śliwowych ujawniła się w tym roku przemienność. Nie wystąpiła w takim stopniu jak u jabłoni, jednakże ubiegłoroczne bardzo obfite owocowanie śliw dało o sobie znać i niezależnie od tego co się będzie działo później, zbiory na zeszłorocznym poziomie raczej nie wchodzą w rachubę. W hierarchii ważności gatunków sadowniczych śliwy zajmują u nas dopiero piąte miejsce, problem ten nie zalicza się więc do pierwszoplanowych.
Więcej »
Globalizacja oznacza przede wszystkim powiązanie zjawisk gospodarczych na całym świecie — to co dzieje się na rynkach światowych ma wpływ na rynki lokalne. Cały czas zachodzą jednak dwa przeciwstawne procesy — globalizacji i regionalizacji. Najlepiej więc myśleć globalnie i jeść regionalnie. Zachodzące przemiany powodują, że zmieniło się także znaczenie, rola oraz formy działania spółdzielni — inaczej funkcjonują one obecnie w Polsce, inaczej w Unii Europejskiej, a jeszcze inaczej w USA.
Więcej »
W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, wyrządzają one istotne szkody. Ciągle więc trwają poszukiwania skutecznych metod ograniczenia ich liczebności oraz strat przez nie powodowanych. W niniejszym artykule chciałabym przybliżyć rodzaje uszkodzeń i stadia szkodników, które tego dokonują, oraz najważniejsze elementy biologii i możliwości ograniczenia liczebności tych owadów.
Więcej »
Wraz z grupą 60 polskich sadowników mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjeździe szkoleniowym do Niemiec (15–20 marca), którego celem było zapoznanie się z działalnością spółdzielni i przygotowaniem owoców do sprzedaży. Głównymi sponsorami wyjazdu były firmy BASF, Greefa i Felimpex.
Więcej »
Więcej »
Właściwe ustalenie potrzeb nawożenia, na podstawie znajomości wymagań pokarmowych roślin oraz zasobności gleby w przyswajalne składniki pokarmowe, w dużej mierze decyduje o uzyskaniu wysokich, dobrej jakości plonów kapusty głowiastej. Przydatność tego warzywa dla przetwórstwa i do bezpośredniego spożycia określają: odporność na pękanie, właściwa struktura wewnętrzna główki, odporność na brunatnienie brzegów oraz korzystny skład chemiczny, czyli duża zawartość suchej masy, cukrów, witaminy C, a mała związków szkodliwych dla zdrowia, na przykład azotanów czy metali ciężkich.
Więcej »
Nieodzownym warunkiem sprawnego działania systemów nawodnień kroplowych jest korzystanie w czystej, tak pod względem chemicznym, jak i mechanicznym, wody. Zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek, muł, pył, mogą być stosunkowo łatwo usunięte z niej za pomocą różnego rodzaju filtrów, na przykład, dyskowego, siatkowego, piaskowego czy hydrocyklonu. Znacznie trudniejsze i kosztowniejsze jest usuwanie zanieczyszczeń chemicznych, które wytrącając się lub osadzając powodują zatykanie kapilar.
Więcej »
W ostatnich latach warzywo to na trwałe zadomowiło się na polskim rynku, a jego znaczenie gospodarcze ciągle rośnie. Obecnie uprawia się go na około trzech tysiącach hektarów. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim dużej plenności przy krótkim okresie wegetacji oraz możliwości przechowywania. Najwięcej produkuje się kapusty pekińskiej jesienią, kiedy warunki klimatyczne są dla niej najbardziej odpowiednie i pozwalają uzyskać wysokie, najlepszej jakości plony. Uprawa tego gatunku wymaga jednak dużego doświadczenia i starannego przeprowadzania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Więcej »
Z danych Światowej Organizacji Żywności i Rolnictwa wynika, że 30–40% światowej produkcji roślinnej pochodzi z 260 milionów hektarów nawadnianych upraw. Obszar ten stanowi zaledwie 17% światowych użytków rolnych. Nawadniane plantacje przynoszą wyższe nawet do 200% plony. Fakty te powinny skłonić polskich ogrodników do rozpoczęcia nawadniania swoich upraw. Mapa meteorologiczna średnich opadów w Polsce ujawnia, że najbardziej narażone na brak wody w okresie wegetacji są najurodzajniejsze obszary Polski: Wielkopolska, Kujawy, część Pomorza Zachodniego. Tam też już dość powszechnie nawadnia się uprawiane warzywa.
Więcej »
Więcej »
Od wielu lat gerbera na rynku kwiaciarskim zajmuje jedną z ważniejszych pozycji. Co roku wprowadzane są nowe odmiany, które mają przyciągnąć klientów nie tylko barwą, ale także kształtem i wielkością kwiatostanów, a producentów wyższym plonem i tolerancją wobec warunków uprawy. Do niedawna uprawiano przede wszystkim odmiany wielkokwiatowe, zwane też standardowymi, u których średnica kwiatostanu wynosi z reguły 10–11 cm, a ostatnio coraz większym popytem cieszą się odmiany miniaturowe, o małych koszyczkach kwiatowych (fot. 1).
Więcej »
W HO 5/2002 zamieściliśmy informacje na temat czerwców, zwójkówek oraz innych motyli — szkodników zupełnie nowych a także już znanych, w których strony zagrożenie dla roślin wzrosło w ostatnich latach — red.
Więcej »
Podczas siódmej konferencji na temat anturium (9–10 kwietnia, Skierniewice), będącej osią programu corocznego zjazdu Klubu Producentów Anturium (fot.), podjęto decyzję o przyłączeniu się tej organizacji do Polskiego Związku Ogrodniczego. Klub ma się stać sekcją związku, mającego siedzibę w Łodzi. O takiej decyzji zdecydowała opinia, wyrażana przez zarząd KPA, że dotychczasowa forma zrzeszenia się "anturiowców" nie daje im szansy na stworzenie samodzielnego, liczącego się lobby. Klub ma bowiem około 40 członków i, choć przybywają nowi (na kwietniowym spotkaniu zjawiło się ich dwóch), to wciąż za mało, by organizacja sprostała nadchodzącym wyzwaniom. Za takie uznano przede wszystkim integrację Polski z Unią Europejską i wynikające stąd zmiany w ogrodnictwie.
Więcej »