• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 12/2002

Więcej »
Rozmowa z mgr Aliną Lisowską, koordynatorem działu ekonomiki i rozwoju wsi Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Modliszewice, Oddział w Sandomierzu.
Więcej »
Więcej »
Pierwsza połowa roku często wyznacza koniunkturę w całym sezonie handlowym, gdyż eksport owoców w tym okresie oraz w krótko po nim jest zwykle największy pod względem liczby zarówno dostaw, jak i negocjacji cenowych. Sytuacja z minionego sezonu napawa optymizmem, a jedynie ceny niektórych produktów (np. mrożonych truskawek i czarnych porzeczek oraz schłodzonych wiśni i porzeczek czarnych) budzą niepokój. Ogólna wielkość eksportu owoców mrożonych w I połowie 2002 r. (100 000 t) była o 6% większa niż rok wcześniej. Prawdziwy boom eksportowy jabłek deserowych oraz zdobywanie dla nich nowych rynków zbytu (tabela) to zjawisko, które w takim nasileniu pojawiło się po raz pierwszy i powinno zmobilizować producentów oraz handlowców do utrzymania tego trendu w najbliższych sezonach. Duże dostawy za granicę mogą pomóc ustabilizować ceny w kraju przy dużej podaży owoców w bieżącym sezonie.
Więcej »
Człowiek odgrywa obecnie najważniejszą rolę w rozwoju ogrodnictwa. Moją opinię potwierdził wyjazd do Holandii oraz Niemiec. Spotkania i rozmowy z producentami, obserwacja ich zachowań, mentalności oraz funkcjonowania rynku ogrodniczego zmusiły mnie do zastanowienia się nad przyszłością polskich gospodarstw, a zwłaszcza rolą człowieka w jej kształtowaniu.
Więcej »
Od czasu protestów sadowników ceny jabłek przemysłowych się ustabilizowały. Jest to zresztą logiczne następstwo stanu europejskiego rynku. W 2001 roku zebraliśmy 920 000 ton jabłek przemysłowych, w bieżącym — około 762 000 ton. W przeliczeniu na koncentrat daje to około 23 000 ton tego produktu mniej. Podobnie jest na Węgrzech. W 2001 roku zebrano tam 605 000 ton jabłek, zaś w 2002 — 470 000 ton (o 20 000 ton koncentratu mniej). Stabilności światowego rynku koncentratu zagrażają jednak Chiny, które zwiększają jego eksport w ogromnym tempie (98 814 ton w 1999 r., 142 459 ton w 2000 r. i 229 287 ton w 2001 r.). Co gorsza, Chińczycy zaczynają już produkować także koncentrat kwaśny. Kilka lat temu Amerykanie w obronie stabilności swego rynku przeprowadzili przeciw chińskiemu koncentratowi postępowanie antydumpingowe. Obecnie chiński eksport zagraża Europie. W tym czasie wzrosła także produkcja i eksport koncentratu z innych krajów, choćby z Polski. Co potwierdza, że na rynku tego produktu są jeszcze spore rezerwy popytu, wynikające ze wzrostu spożycia.
Więcej »
Dzisiaj sadownikowi sukcesu nie zagwarantuje sama możliwość dostarczenia jabłek na rynek. Obok wyglądu zewnętrznego owocu coraz większego znaczenia nabierają wewnętrzne parametry jakościowe: zawartość cukrów i kwasowość owoców. Są one jednak niedoceniane w obrocie handlowym, chociaż decydują o smaku owoców. Większego znaczenia nabrały parametry określające teksturę jabłek, a wśród nich jędrność, jako najłatwiej mierzalny jej składnik.
Więcej »
Wyraźny wzrost zainteresowania sadowników uprawą grusz skłonił mnie do podjęcia badań nad właściwościami przechowalniczymi odmian: 'Erica', 'Dicolor', 'Carola' i 'Concorde', które w kraju produkowane są na coraz większą skalę. Ich przydatność do długiego przechowywania porównano z najbardziej znaną i popularną odmianą gruszek — 'Konferencją'.
Więcej »
W Polsce uprawą leszczyny zajmuje się od dawna wielu amatorów i zawodowych sadowników. Największe zgrupowanie plantacji tego gatunku znajdują się na Lubelszczyźnie (w okolicach Krasnegostawu i Kraśnika), w rejonie Sandomierza oraz Buska. Częstą przeszkodą w dobrym plonowaniu leszczyny jest przemarzanie rozwiniętych kwiatów oraz występowanie chorób w okresie wegetacji. Przeprowadzone w latach 1994–2000 badania na owocujących plantacjach odmian 'Kataloński', 'Olbrzymi z Halle', 'Cenny Webba', 'Trapezuński', 'Lamberta Czerwony', 'Siewka Jeevego', 'Cosford' i leszczynie pospolitej w południowo-wschodniej Polsce, potwierdziły duże zagrożenie leszczyny przez grzyby patogeniczne.
Więcej »
Podczas targów Polagra Farm '2002 udało mi się porozmawiać z Jerzym Wilczewskim (fot. 1) z Białousów k. Białegostoku. Jego gospodarstwo, specjalizuje się w uprawie róż (11 hektarów szklarni i zblokowanych tuneli foliowych) oraz porzeczki czarnej i borówki amerykańskiej. Właściciel jest również znany z tego, że wprowadza do produkcji nowe rośliny i różne technologiczne nowości.
Więcej »
Na krajowym rynku deserowych śliwek, coraz więcej jest odmian o dużych lub bardzo dużych owocach, na przyekład 'Amers', 'Oneida', 'Empres', 'Najbolja', równocześnie dobrze sprzedają się znacznie mniejsze, ale znane i cenione przez konsumentów śliwki Węgierki Zwykłej. Od niedawna można również spotkać jej klony 'Tolar', 'Nectavit' i 'Promis', wpisane do Rejestru odmian w 1998 roku. Owoce nowych klonów różnią się od odmiany wyjściowej tym, że są wolne od wirusów oraz znacznie wolniej niż odmiana od której pochodzą porażane są przez groźną chorobę wirusową — szarką. Mimo to warto nowe drzewa sadzić w pewnej (200–300 m) odległości od starych nasadzeń śliwowych.
Więcej »
Sezon 2001/2002 będziemy pamiętać jako rekordowy przynajmniej z trzech powodów: wysokich zbiorów, niskich cen i kłopotów ze sprzedażą owoców. Trudno się więc dziwić, że większość sadowników chciałaby o nim zapomnieć. Należałoby jednak raczej potraktować ten sezon jako nader niepokojące memento oraz zastanowić się nad stanem produkcji sadowniczej, a nade wszystko rynku owoców, i nad tym, co koniecznie należy zrobić, aby rozwiązać najbardziej palące problemy.
Więcej »
W dniach 28–30 sierpnia w Skierniewicach odbyła się 41. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza. Z uwagi na dużą liczbę wystąpień podzielono ją na cztery bloki tematyczne: hodowla, ocena odmian i podkładek; przechowalnictwo, przetwórstwo i mechanizacja prac w uprawach sadowniczych oraz ekonomia i marketing; modele sadów, regulowanie wzrostu i owocowania; pielęgnacja gleby, nawożenie i nawadnianie.
Więcej »
W ostatnich latach obserwuje się wiele pozytywnych zmian w krajowych sadach. Wprowadzane są nowe odmiany i sposoby formowania drzew, nawadnianie plantacji i najnowsze technologie przechowywania oraz sortowania owoców. Niestety, w wielu gospodarstwach przed opryskiwaczami czas się zatrzymał. W niniejszym artykule przedstawię kilka najważniejszych błędów, popełnianych w technice opryskiwania sadów.
Więcej »
Wirusa tego zaobserwowano po raz pierwszy na pomidorach w 1999 roku — w Holandii i Anglii. W ciągu dwóch kolejnych lat jego obecność stwierdzono w wielu innych krajach Europy (w Holandii zaatakował 70–90% upraw, w Belgii — 50%, w Niemczech występował sporadycznie — red.) oraz w Kanadzie i USA. Gwałtowne i powszechne pojawienie się wirusa mozaiki pepino (PepMV) nie jest przypadkowe. Należy sądzić, że występował on wcześniej, ale na poziomie nieszkodliwym i przez to był niezauważany.
Więcej »
Czechy, Polska, Słowacja i Węgry są coraz bliżej integracji z Unią Europejską. Wejście do tej organizacji zadecyduje o zmianach, jakie będą musiały zajść na rynku warzyw. Wynika to zwłaszcza z faktu, że ustawowo wprowadzone zostaną unijne standardy marketingowe na wszystkich etapach obrotu warzywami. Wymagania te będą dotyczyć rynku hurtowego oraz detalicznego, a ich upowszechnienie spowoduje dalsze zmniejszanie różnic w podaży warzyw w krajach obecnej i przyszłej UE. W Czechach, na Słowacji i Węgrzech warzywa — przy podobnej jakości (fot. 1) — są przeważnie dużo droższe niż w Polsce.
Więcej »
Olimpiadą nazwał Zygmunt Czerniak, dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Żelaznej VI Dzień Marchwi, który odbył się 18 października. Wzięło w niej udział ponad osiemdziesiąt odmian lub rodów marchwi — aby je ocenić przeprowadzono około 2 tysięcy pomiarów (uzyskane wyniki przedstawiamy w tabelach 1 i 2). Warunki, w których przyszło im z sobą konkurować po raz kolejny okazały się trudne, ale za to jednakowe, a tylko w takich — jak powiedział Z. Czerniak — można rywalizację oceniać.
Więcej »
W poprzednim artykule z tego cyklu (HO 11/2002) Autor przedstawił zależności pomiędzy ilością światła a uzyskiwanym plonem pomidorów oraz metodę obliczania potrzebnej ilości światła przydatną przy określaniu czasu doświetlania (red.).
Więcej »
Rzodkiewka jest warzywem uprawianym dość powszechnie w tunelach foliowych lub szklarniach wielu gospodarstw. Ze względu na bardzo krótki okres wegetacji traktowana jest najczęściej jako uprawa przed- lub poplonowa. W gospodarstwach specjalizujących się w uprawie tego warzywa pomija się często aspekt zmianowania i uprawę prowadzi w monokulturze — kilka razy w roku na tym samym miejscu. Okazało się, że wiele nowoczesnych, mieszańcowych odmian zagranicznego pochodzenia, o doskonałych cechach jakościowych wykazuje większą wrażliwość na niektóre odglebowe choroby grzybowe w porównaniu z odmianami ustalonymi, uprawianymi od wielu lat. Do najgroźniejszych należą czernienie korzeni rzodkiewki oraz parch zwykły. W niektórych gospodarstwach, specjalizujących się w uprawie rzodkiewki i rzodkwi na skalę towarową, te dwie choroby poczyniły straty w plonach dochodzące nawet do 80%. Oto kilka informacji o występowaniu, objawach i możliwościach zapobiegania tym chorobom.
Więcej »