• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 02/2002

Od 1 lipca ubiegłego roku podatnicy podatku rolnego prowadzący działalność rolniczą i będący właścicielami co najmniej jednego ciągnika rolniczego mogą ubiegać się o bony paliwowe. Są one prawnym środkiem płatniczym do nabywania oleju napędowego. Wydają je banki spółdzielcze za okresy półroczne, do 31 stycznia i 31 lipca danego roku.
Więcej »
1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 26 kwietnia ubiegłego roku o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. nr 52, poz. 539). Reguluje ona warunki nabywania prawa do tego nowego świadczenia pieniężnego, wysokość i zasady jego wypłacania, sposób finansowania oraz ogólny tryb postępowania. Ustawa zakłada, że renty strukturalne finansowane będą z budżetu państwa, a jej zasadniczym celem jest dostosowanie naszego rolnictwa do standardów Unii Europejskiej — poprawa struktury obszarowej gospodarstw oraz ich rentowności. Ten akt prawny ma również nakłonić rolników w wieku zbliżonym do emerytalnego, aby swoje gospodarstwa przekazywali osobom młodszym, które zechcą rozwijać działalność w powiększonych gospodarstwach.
Więcej »
Ubiegłoroczne, międzynarodowe targi Horti Fair po raz drugi odbyły się w nowej formule. Otóż w dniach 31.10.–3.11.2001 r. pod jednym dachem, w centrum wystawienniczym RAI w Amsterdamie, znalazły się dwie — rozłączone kiedyś — imprezy: NTV, poświęcona technice ogrodniczej, oraz International Flower Trade Show, dotycząca kwiaciarstwa (czyt. str. 75).
Więcej »
Zbiory owoców w 2001 roku były bardzo wysokie (rys. 1). Produkcja owoców jagodowych (dane GUS z grudnia 2001 roku) wzrosła do 523 000 ton (o 28% więcej niż w 2000 r.). Późna wiosna, bez przymrozków, sprzyjała rozwojowi roślin, szkodziły natomiast deszcze i brak słońca podczas zbiorów. W efekcie wiele owoców zgniło, inne były porażone przez choroby lub miały gorszy smak.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Naukowcy z rolniczej stacji doświadczalnej we Florence w Południowej Karolinie (USA) stwierdzili, że kolor materiału, użytego do ściółkowania plantacji truskawek wpływa na jakość owoców.
Więcej »
Analizując ceny warzyw w układzie lat kalendarzowych musimy pamiętać, że w przypadku warzyw polowych średnie notowania pochodzą z dwóch lat gospodarczych, często różniących się wielkością zbiorów. Ten czynnik istotnie wpływa na ceny w poszczególnych okresach (tab. 1 i 2). Polski rynek świeżych warzyw ciągle daleki jest od stabilności, co w dalszym ciągu uzależnione jest od pogody i niskiego stopnia jego organizacji. W 2001 roku ujawnił się wpływ dodatkowego czynnika — silna złotówka wyraźnie zwiększyła atrakcyjność importu (szczególnie warzyw szklarniowych) i ograniczyła eksport z Polski niektórych warzyw gruntowych.
Więcej »
W połowie grudnia GUS opublikował ostateczny szacunek zbiorów owoców w Polsce w 2001 roku — wyniosły one 3,413 mln ton, rok wcześniej — 2,246 mln ton. Zebraliśmy 2,434 mln ton jabłek, 132 000 ton śliwek, 180 000 ton wiśni, 242 000 ton truskawek oraz 175 000 ton porzeczek.
Więcej »
...a nie dawać gotowe recepty na rozwiązanie problemów, jakie mają obecnie sadownicy. Pozwoli mi to określić rodzaj wsparcia oczekiwanego przez producentów ze strony rządu, tak aby wspólnie poradzić sobie z problemami — mówił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jarosław Kalinowski na zebraniu zarządu Zrzeszenia Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej w Grójcu, 16 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy. Poprzedziło ono VII Ogólnopolskie Spotkania Sadowników w Grójcu (relację przedstawimy w kolejnym numerze HO).
Więcej »
W wielu państwach klient gotów jest zapłacić więcej za produkt gorszej jakości, lecz ekologiczny. W Polsce na razie rozwija się tylko integrowana produkcja owoców, z której jabłka powinny być wysokiej jakości i w cenie tych wyprodukowanych metodą konwencjonalną.
Więcej »
Możliwości zbytu świeżych owoców jagodowych na rynku detalicznym są bardzo duże, pod warunkiem wydłużenia okresu ich podaży. Owoce deserowe powinny być najwyższej jakości, ponieważ konkurencja będzie eliminować gorszych producentów. Zainstalowanie urządzeń nawadniających, ściółkowanie czarną folią, prowadzenie krzewów w formie szpalerowej lub piennej, to najczęstsze sposoby poprawy jakości owoców.
Więcej »
Cięcie drzew brzoskwini jest zabiegiem bardzo ważnym dla ich prawidłowego wzrostu i owocowania. Gatunek ten zakłada pąki kwiatowe tylko na jednorocznych przyrostach i dlatego dobrze reaguje na silne cięcie — im więcej tegorocznych przyrostów, tym większe nadzieje na obfity plon.
Więcej »
Na roślinach sadowniczych występuje w Polsce kilka gatunków tych roztoczy: przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae), przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi), przędziorek głogowiec (T. viennensis), rubinowiec owocowiec (Bryobia rubrioculus), przędziorek malinowiec (Neotetranychus rubi). Zdecydowanie dominują dwa pierwsze. W ostatnich latach występują one licznie i są poważnym zagrożeniem upraw. Prawdopodobnie wynika to z niskiej śmiertelności form zimujących podczas łagodnych zim oraz z szybkiego tempa rozwoju populacji tych szkodników w czasie suchej i bardzo ciepłej wiosny.
Więcej »
Podczas wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w naszym kraju odbyło się II Forum Gospodarcze Polska-Rosja. Pierwsze miało miejsce przed prawie dwoma laty w Moskwie, kiedy był tam Aleksander Kwaśniewski.
Więcej »
Więcej »
Rodzime młode ziemniaki z rejonów najbardziej przydatnych do ich produkcji trafiają na rynek w połowie czerwca. W sprzyjających warunkach klimatycznych od posadzenia bulw do zbioru upływa zwykle około 60 dni. Przy prawidłowej agrotechnice uzyskuje się plon około 11–13 ton z hektara.
Więcej »
W poprzedniej części artykułu (HO 12/2001) przybliżyłam znaczenie cięcia roślin papryki dla jej uprawy i plonowania. Zostały opisane zasady cięcia podstawowego (czyli usuwania zawiązka z węzła głównego) i cięcia wstępnego (dotyczącego przewodników pierwszego rzędu). Przedstawiłam różne sposoby prowadzenia papryki, w zależności od liczby przewodników, czyli pędów pierwszego rzędu (na 1, 2, 3 lub 4 pędy — przewodniki). W tej części przedstawiam pozostałe rodzaje cięcia stosowane w uprawie tego warzywa: cięcie zasadnicze i ogławiające, a także różne rodzaje podpór.
Więcej »
Czasy, w których polski producent cebuli interesował się cenami i zbytem tylko na swoim lokalnym rynku, należą już do przeszłości. Ze względu na otwarcie naszego kraju, obecnie dostępne są praktycznie wszystkie rynki i, w konsekwencji, niezależnie od poziomu polskich zbiorów, ceny cebuli kształtuje rynek światowy.
Więcej »