• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/2002

EKSPORT OWOCÓW W I PÓŁROCZU 2002 ROKU

,
Pierwsza połowa roku często wyznacza koniunkturę w całym sezonie handlowym, gdyż eksport owoców w tym okresie oraz w krótko po nim jest zwykle największy pod względem liczby zarówno dostaw, jak i negocjacji cenowych. Sytuacja z minionego sezonu napawa optymizmem, a jedynie ceny niektórych produktów (np. mrożonych truskawek i czarnych porzeczek oraz schłodzonych wiśni i porzeczek czarnych) budzą niepokój. Ogólna wielkość eksportu owoców mrożonych w I połowie 2002 r. (100 000 t) była o 6% większa niż rok wcześniej. Prawdziwy boom eksportowy jabłek deserowych oraz zdobywanie dla nich nowych rynków zbytu (tabela) to zjawisko, które w takim nasileniu pojawiło się po raz pierwszy i powinno zmobilizować producentów oraz handlowców do utrzymania tego trendu w najbliższych sezonach. Duże dostawy za granicę mogą pomóc ustabilizować ceny w kraju przy dużej podaży owoców w bieżącym sezonie.

KIERUNKI POLSKIEGO EKSPORTU JABŁEK DESEROWYCHBoom w handlu jabłkami deserowymi
W I półroczu 2002 r. wyeksportowaliśmy z Polski 249 000 t jabłek deserowych, o 90% więcej niż rok wcześniej. Większość z nich trafiła na rynek rosyjski (108 000 t, w pierwszej połowie 2001 r. — 10 800 t), a znacznie mniej na Białoruś (11 700 t, 2001 — 93 900 t). Eksport do Czech wzrósł ze 100 t do 11 300 t, na Słowację z 200 t do 14 200 t, do Chorwacji ze 100 t do 11 200 t, do Rumunii z 400 t do 17 200 t, do Estonii z 3200 t do 6300 t. Po raz pierwszy polskie jabłka (14 300 t) dotarły też do Serbii i Czarnogóry. Niewiele natomiast zmieniła się ilość wysyłanego za granicę koncentratu jabłkowego — 66 200 t w I półroczu 2002 r. i 63 600 t rok wcześniej. Gros tego produktu wyeksportowano po 0,58 USD/kg (o 12% drożej niż w podobnym okresie roku ubiegłego).

Owoce mrożone i schłodzone

Eksport truskawek mrożonych w I połowie 2002 r. (65 200 t) był o 19% większy niż w I połowie 2001 r. (54 600 t). O 20% więcej truskawek trafiło z Polski do UE (wysłaliśmy tam 56 000 t), a o 30% więcej do samych Niemiec (wzrost z 20 000 t do 25 900 t). Obniżyły się jednak średnie ceny eksportowe z 1,23 USD/kg do 1,11 USD/kg (nieco mniej w dostawach do Niemiec z 1,17 USD/kg do 1,09 USD/kg). Wzrósł również polski eksport mrożonych czarnych porzeczek z 6900 t do 7500 t, w tym do UE z 6700 t do 7200 t, a do Niemiec z 3300 t do 3700 t. Ceny tych owoców obniżyły się z 1,43 USD/kg do 0,84 USD/kg, czyli aż o 41%. Eksport mrożonych czerwonych porzeczek wzrósł z 2400 t w I połowie 2001 r. do 2700 t w I połowie 2002 r. Największy przyrost nastąpił w dostawach do UE (z 2200 t do 2600 t, w tym do Niemiec z 1500 t do 1600 t). Średnie ceny eksportowe tego gatunku wzrosły z 0,76 USD/kg do 0,78 USD/kg (do Niemiec z 0,69 USD/kg do 0,79 USD/kg), ale spadły o 4% w dostawach do Wielkiej Brytanii, o 9% — do Holandii i 18% — do Belgii. Wielkość dostaw za granicę malin mrożonych zwiększyła się z 5500 t do 6500 t, ale spadły ich notowania (z 1,23 USD/kg do 1,11 USD/kg). Aż o 37% spadł eksport wiśni mrożonych z Polski (9200 t w I półroczu 2002 r., 14 600 t rok wcześniej), w tym do Niemiec z 10 000 t do 5300 t. Wzrosły natomiast dostawy tego produktu do krajów byłego ZSRR (z 1100 t do 1500 t). Średnie ceny eksportowe mrożonych wiśni spadły z 0,89 USD/kg do 0,72 USD/kg (w dostawach do Niemiec — z 0,87 USD/kg do 0,69 USD/kg).

W analizowanym okresie znacznie wzrósł eksport schłodzonych owoców jagodowych — schłodzonych truskawek z 14 000 t do 15 400 t (w tym 13 800 t do UE), czarnych porzeczek z 34,2 t do 4300 t, porzeczek czerwonych z 27,2 t do 107,5 t, malin z 43,8 t do 7300 t, agrestu z 500,1 t do 534,4 t, a wiśni z 64,9 t do 100,7 t. Wzrosły notowania eksportowe schłodzonych truskawek (o 63% — z 0,30 USD/kg do 0,49 USD/kg), porzeczek czerwonych (z 0,60 USD/kg do 0,69 USD/kg) i agrestu (z 0,49 USD/kg do 0,78 USD/kg), a spadły — schłodzonych porzeczek czarnych (z 1,27 USD/kg do 0,5 USD/kg), malin (z 0,99 USD/kg do 0,96 USD/kg) i — bardzo wyraźnie — wiśni (z 0,82 USD/kg do 0,4 USD/kg).