• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2002

SMNUTNY REKORD

23 kwietnia biuro statystyczne Unii Europejskiej (EUROSTAT) opublikowało najnowsze wyniki dotyczące ubiegłorocznych zmian realnych dochodów rolników w krajach Wspólnoty (rys. 1) oraz — po raz pierwszy — w 8 państwach kandydujących do tej organizacji (rys. 2). Okazuje się, że dochody polskich rolników, obniżyły się nie tylko w znacznie większym stopniu niż ich kolegów unijnych, ale także bardziej niż w większości innych krajów kandydujących.

RYS. 1. ZMIANY REALNYCH DOCHODÓW ROLNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ
RYS. 2. ZMIANY REALNYCH DOCHODÓW ROLNIKÓW W KRAJACH KANDYDUJĄCYCH(2001/2000) x 100%

Wykresy sporządzono na podstawie danych EUROSTAT