• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2002

OCHRONA WARZYW W OKRESIE PRZEDZBIORCZYM

Letnie miesiące tego roku sprzyjały końcowej fazie wegetacji większości gatunków warzyw. Ciepłe i słoneczne dni korzystnie wpływały na przykład na dojrzewanie pomidorów i dosuszanie cebuli. Niestety takie warunki sprzyjały także rozwojowi niektórych patogenów (np. Alternaria spp.), a następnie infekcjom.
Groźne grzyby
Należy więc zwrócić uwagę między innymi na plantacje warzyw kapustnych, które mogły być opanowywane przez Alternaria brassicicola — grzyba wywołującego czerń krzyżowych oraz uprawy marchwi porażanej przez Alternaria spp. — sprawcę alternariozy naci marchwi.

Po zaobserwowaniu objawów alternariozy warzywa kapustne należy opryskiwać 2, 3 razy co 10–14 dni wykorzystując przemiennie Amistar 250 SC (0,8 l/ha), Rovral FLO 255 SC (1,5 l/ha) lub Mythos 300 SC (1,5 l/ha). Szczególną uwagę trzeba zwrócić na ochronę kapusty pekińskiej — bardzo wrażliwej na tę chorobę. Ostatni zabieg w ochronie tego warzywa oraz kapusty głowiastej białej przeznaczonej do długotrwałego przechowywania wykonuje się najpóźniej 3 dni przez zbiorem.

Także marchew wymaga wciąż ochrony przed alternariozą aż do okresu zbiorów. Nać bowiem powinna pozostać zielona do końca wegetacji. W tym celu zaleca się Amistar 250 SC (0,8 l/ha) przemiennie z preparatami Bravo 500 SC lub Gwarant 500 SC — oba w dawce 2–2,5 l/ha. Wskazane byłoby łączne stosowanie tych środków z ekstraktem z grejpfruta (w dawce 1,5 l/ha) — aktualnie na rynku Biosept 33 SL. Używanie bowiem tylko Amistaru 250 SC w ochronie marchwi przed alternariozą może sprzyjać rozwojowi bakteriozy naci i korzeni.

Podobną ochronę należy prowadzić także na plantacjach selerów, które w tym roku są silnie porażane przez grzyba Septoria apiicola, wywołującego septoriozę. Najlepsze efekty w ochronie przed tą chorobą uzyskuje się po zastosowaniu Amistaru 250 SC (0,8 l/ha) lub Fungafloru 200 EC (0,35 l/ha). Opryskiwanie selerów ekstraktem z grejpfruta (1,5 l/ha) 2, 3 dni przed zbiorem wpływa na utrzymanie dobrej zdrowotności korzeni w czasie przechowania.

Do przechowania należy przeznaczać tylko zdrowe i nieuszkodzone przez choroby i szkodniki warzywa, natomiast nawet te lekko uszkodzone raczej należy szybko spożytkować. Prawidłowo chronione warzywa korzeniowe, nawet jeżeli ich liście były w nieznacznym stopniu porażone przez choroby można długo składować. Sposoby ochrony warzyw o których wcześniej wspomniałem, a zwłaszcza stosowanie środka Amistar 250 SC, Rovral FLO 255 SC oraz ekstraktu grejpfruta mają bardzo korzystny wpływ na zdrowotność warzyw w okresie długotrwałego przechowania. Przypominam jednocześnie, że nie wolno pod żadnym pozorem opryskiwać lub moczyć warzyw po zbiorze.


Niesprzyjający klimat

W niektórych rejonach kraju panowały dotkliwe susze, a takie warunki klimatyczne sprzyjały między innymi licznemu występowaniu szkodników. Należy pamiętać, że miejsca żerowania owadów są łatwą i najczęstszą drogą infekcji dla chorobotwórczych grzybów i bakterii rozwijających się intensywnie w okresie pozbiorczym i w czasie przechowywania roślin.

W innych miejscach kraju — głównie w zachodniej części województwa wielkopolskiego, wystąpiły natomiast krótkotrwałe, lecz bardzo intensywne opady deszczu. Zalanych zostało i podtopionych między innymi wiele plantacji dojrzewającej cebuli. Pozostawiona kilka dni w takich warunkach ulegała mokrej zgniliźnie bakteryjnej. Cebule z takich plantacji nie powinny być przeznaczane do długiego przechowywania ze względu na możliwość wystąpienia gnicia bakteryjnego, które nie ujawniło się dotychczas.


Groźny kompleks
Obawiam się, że poważnym problemem będzie uzyskanie zdrowych korzeni pietruszki. Od kilku lat atakowane są one przez grzyby bytujące w glebie — Fusarium spp., Pythium spp., a następnie przez bakterie z rodzaju Erwinia, które są sprawcą mokrego gnicia rdzenia korzeni pietruszki i marchwi. Choroba szczególnie często występuje u roślin uprawianych na glebach cięższych, podmokłych lub częściowo zalewanych wodą oraz słabo napowietrzonych. U pietruszki rosnącej na podwyższonych zagonach lub lżejszych glebach choroba ta nie powoduje większego zagrożenia. Można ją zaobserwować tylko w upalne dni — wówczas rozeta liściowa jest zwiędnięta, a liście przylegają do gleby. Nie ma dotychczas skutecznej metody zwalczania mokrego gnicia korzeni pietruszki i marchwi.

BAKTERYJNE GNICIE RDZENIA KORZENIA PIETRUSZKI