• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 11/2002

KAPUSTNE W SUSZY

Trudno uzyskać dobry plon, zwłaszcza roślin kapustnych, gdy nie dysponuje się instalacją nawodnieniową. Niektóre jednak odmiany tych gatunków dają sobie radę nawet przy długo trwającym niedoborze wody, o czym można się było przekonać podczas Dni Otwartych firmy Syngenta Seeds, odbywających się w Ożarowie Mazowieckim od 30 sierpnia do 1 września.
Na około pięciu hektarach pola należącego do Iwony i Pawła Łuczaków prezentowano odmiany kalafiorów, brokułów, kapust. Spośród kalafiorów interesującą, typową na lato odmianą była 'Amerigo' F1 — niepozornie wyglądająca roślina wytworzyła w stresowych warunkach uprawy (susza, wysoka temperatura) róże dużych rozmiarów, bez przebarwień antocyjanowych, nieżółknące. Do grupy późnych kalafiorów należy 'Cartier' F1 sprowadzony do doświadczeń w Polsce — jak informował Grzegorz Pastuszka, specjalista firmy ds. warzyw polowych — na prośbę przedstawicieli zakładów przetwórczych, którzy obserwowali tę odmianę w zeszłym roku w północnej Francji. Polecany jest do zbioru na późną jesień — w drugiej połowie listopada. W celu zbadania rynku testowano 'Clarka' F1 reprezentującego tak zwane minikalafiory. Można go sadzić w dużym zagęszczeniu, nawet do 70 tysięcy sztuk na hektar. Niewielka roślina wykształca osiągającą masę 400–700 g różę przeznaczoną głównie dla supermarketów.

Z brokułów na uwagę zasługiwały odmiany 'Monopoly' F1 i 'Monaco' F1. Różnią się one nieznacznie długością okresu wegetacji — pierwsza z nich jest o 3, 4 dni wcześniejsza. W bieżącym roku dużym problemem na plantacjach brokułów było drugie pokolenie śmietki kapuścianej (czyt. HO 7/2002). Larwy tego szkodnika wgryzają się bowiem do róż i głąbów (fot. 1), a miejsca żerowania są z zewnątrz trudne do zauważenia — ich obecność stwierdza się najczęściej dopiero po różyczkowaniu i przekrojeniu głąba, co dyskwalifikuje warzywa przeznaczone dla przetwórstwa. Problem jest tym większy, iż nie ma środków chemicznych zarejestrowanych do zwalczania tego szkodnika w brokułach.FOT. 1. ŻERUJĄCA LARWA ŚMIETKI


Z kapust licznie prezentowanych w kolekcji ciekawa była mieszańcowa, typowo sałatkowa 'Equatoria' wykształcająca soczyste, chrupkie i słodkie liście. 'Junior' F1 nadaje się na poplon po wczesnych ziemniakach lub po grochu, może być sadzony do 15 lipca. Z takiego późnego sadzenia nadaje się także do przechowywania przez 4 miesiące. 'Kingston' F1 — o 140–145 dniach wegetacji — polecany jest zwłaszcza dla północnych rejonów kraju, gdzie sezon wegetacyjny jest krótszy, a pogoda w drugiej połowie października (wtedy zbiera się późne kapusty, o standardowych 160 dniach wegetacji) często utrudnia zbiór. SG 3212 F1 — typowa kapusta do kwaszenia, wysoko osadzona na głąbie, nie zagniwa od dołu, ma główki 7–10-kilogramowe. W tym sezonie kapusta była szczególnie silnie opanowana przez wciornastki, susza i wysoka temperatura sprzyjały bowiem rozwojowi tego szkodnika. Na kolekcji Syngenty poradzono sobie z tym problemem poprzez trzykrotne opryskiwanie zoocydem Karate Zeon 050 CS i jednokrotne Basudinem 600 EW. Nawet na odmianach o bardzo dużej zawartości cukrów nie było objawów żerowania wciornastków.

Green Cabbage to nowa kapusta powstała jako krzyżówka białej i włoskiej, ma liście delikatniejsze niż rośliny rodzicielskie, przeznaczane przede wszystkim na gołąbki. Reprezentowały ją trzy odmiany 'Stallion' F1, SG 2633 F1 (fot. 2) i 'Shire' F1.FOT. 2. KRZYŻÓWKA KAPUSTY GŁOWIASTEJ BIAŁEJ I KAPUSTY WŁOSKIEJ - 'SG 2633' F1