• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 01/2002

OCHRONA SADÓW Z FIRMĄ MAKHTESHIM AGAN

17 listopada 2001 roku w Belsku Dużym koło Grójca izraelska firma Makhteshim Agan zorganizowała informacyjne spotkanie poświęcone ochronie sadów przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Jej prezes Michael Reiss poinformował zgromadzonych o rozwoju badań nad nowymi formami oraz gotowymi mieszankami środków chemicznych.
Omawiano działanie preparatów Apollo Plus 060 OF, Nimrod 250 EC, Bumper 250 EC, Merpan 50 WP i 80 WG oraz Shavit F 71,5 WP, a także nowego środka z grupy strobiluryn (proponowana nazwa handlowa preparatu — Ardent), będącego w trakcie rejestracji. Działa on zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie przed parchem i mączniakiem jabłoni. Polecany jest szczególnie w okresie infekcji pierwotnych, jest odporny na zmywanie, skuteczny niezależnie od temperatury. Ocenę środków chemicznych przeznaczonych do zwalczania chorób oraz szkodników w sadach przedstawiła dr Anna Bielenin z ISK. Zwracała uwagę na wykorzystanie metod wspomagających ochronę chemiczną — ograniczanie źródeł infekcji, dobór stanowiska, prawidłową agrotechnikę, uwzględnianie możliwości wystąpienia odporności na preparaty, wykorzystanie naturalnej odporności odmian na choroby i szkodniki, precyzyjną sygnalizację rozpoczęcia i zakończenia wysiewu zarodników workowych parcha. W racjonalnej ochronie, szczególnie przed parchem jabłoni, ważne jest ograniczenie źródła choroby (jesienne opryskiwanie mocznikiem, uprawa mniej wrażliwych odmian, sadzenie zdrowego materiału) oraz zmniejszenie liczby zabiegów z równoczesną rotacją fungicydów o różnych mechanizmach działania oraz prawidłowe opryskiwanie (technika, dawka, temperatura, faza rozwojowa patogenu i rośliny). W trakcie konferencji dr Krzysztof Zmarlicki z ISK ocenił sytuację ekonomiczną na rynku owoców w Polsce i Unii Europejskiej. Według niego, tylko 1/3 krajowych gospodarstw sadowniczych ma możliwość inwestowania oraz dalszego rozwoju. Na naszym rynku jest ciągle zbyt dużo odmian i są one zbyt słabo promowane. Konieczne są również zmiany w jakości oferowanego towaru i doborze odmian, ponieważ zmieniają się preferencje kupujących. Sadownicy powinni nauczyć się ewidencjonować koszty produkcji, w tym amortyzację środków trwałych, wielkość zysków od zainwestowanego kapitału oraz koszty uzyskania i obsługi kredytów.