• 12-636-18-51
 • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/2005

PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI OWOCÓW

Program Poprawy Jakości Owoców opracowano na podstawie 4-letnich obserwacji uzyskanych w wielu doświadczeniach polowych przeprowadzonych w różnych miejscach i na różnych gatunkach. Doświadczenia realizowaliśmy we współpracy z najlepszymi specjalistami pracującymi w przodujących placówkach naukowych w Polsce oraz ze służbami doradczymi, dystrybutorami środków ochrony roślin i właścicielami wielu gospodarstw sadowniczych. Dysponując wynikami tych doświadczeń pragniemy szeroko upowszechnić tę wiedzę.

Zalecenia dla poszczególnych produktów

Gomar BM86

 • odmiany drobnoowocowe ('Gala', 'Golden Delicious', 'Empire', 'Spartan', itp.);
 • duża intensywność kwitnienia;
 • niekorzystne warunki podczas kwitnienia (chłód, opady);
 • starsze plantacje;
 • przemienność owocowania (w roku dużego owocowania).

Pollinus

 • warunki niesprzyjające oblotowi pszczół;
 • rejony o dużej liczbie drzew kwitnących jednocześnie (wysoka konkurencja o pszczoły);
 • gatunki mało atrakcyjne dla pszczół, np. grusza, jabłoń, wiśnia, porzeczki;
 • odmiany triploidalne jabłoni, np. 'Jonagold' i sporty, 'Boskoop' i sporty, 'Mutsu', lub grusz, np. 'Lukasówka';
 • uprawy pod osłonami (truskawki pod niskimi tunelami).

Protek

ordzawianie się owoców:

 • odmiany podatne na ordzawianie się, np. 'Golden Delicious', 'Elstar', 'Sampion', 'Elise';
 • konieczność wykonania zabiegu preparatami miedziowymi przeciw zarazie ogniowej po kwitnieniu.

pękanie owoców:

 • odmiany czereśni podatne na pękanie, np. 'Btnera Czerwona', 'Vega', 'Burlat', 'Van';
 • warunki sprzyjające pękaniu tj. długotrwałe deszcze w czasie dojrzewania owoców;
 • opóźniony zbiór.

Fruton Kombi do 5 kg/ha łącznie w sezonie; Fruton do 15 l/ha łącznie w sezonie. W takiej dawce opryskujemy odmiany mało podatne na choroby fizjologiczne, np. 'Lobo', 'Idared', 'Gala', 'Golden Delicious'; lub owoce przeznaczone do krótkiego przechowywania.

Fruton Kombi 5–10 kg/ha łącznie w sezonie; Fruton 15–20 l/ha łącznie w sezonie. Odmiany średnio podatne na choroby fizjologiczne, np. 'Cortland', 'Elstar', 'Glos­ter', 'Spartan', lub owoce przeznaczone do długiego przechowywania.

Fruton Kombi powyżej 10 kg/ha łącznie w sezonie; Fruton powyżej 20 l/ha łącznie w sezonie. Odmiany podatne na choroby fizjologiczne, np. 'ampion', 'Jonagold' i sporty, 'Ligol', lub owoce przeznaczone do długiego przechowywania.

Praktyczne rozwiązania

'Jonagold' i jego sporty są odmianami triploidalnymi, u których zapylenie kwiatów i związywanie owoców zachodzi znacznie trudniej niż u odmian diploidalnych. 'Jonagold' jest odmianą wielkoowocową z dużą skłonnością do występowania chorób fizjologicznych takich jak gorzka plamis­tość podskórna (GPP) oraz rozpady fizjologiczne (tab. 1).

'Gala' jest odmianą o bardzo wysokim potencjale plonotwórczym z wyraźną tendencją do drobnienia owoców. Owoce tej odmiany zawierają stosunkowo dużo wapnia i w niewielkim stopniu opanowywane są przez choroby fizjologiczne, dlatego zalecany PPJO, będzie tutaj inny (tab. 2).

'Golden Delicious' jest odmianą bardzo poszukiwana przez odbiorców, ale niestety do jej negatywnych cech należy tendencja do drobnienia i ordzawiania się owoców. Owoce odmiany 'Golden Delicious' zawierają stosunkowo dużo wapnia i w niewielkim stopniu opanowywane są przez choroby fizjologiczne (tab. 3).

Tabela 1. Schemat stosowania preparatów dla odmian z grupy 'Jonagolda'

Tabela 2. Schemat stosowania preparatów dla odmiany 'Gala'

Tabela 3. Schemat stosowania preparatów dla odmiany 'Golden Delicious'