• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 11/2005

Targi Polagra-Food 2005 (20–23 września) wraz z Międzynarodowym Salonem Techniki Pakowania i Logistyki — Taropak 2005 zgromadziły 1300 wystawców (o 30% więcej, niż w zeszłym roku) z 36 krajów. Spośród wystawców czterdzieści firm zgłosiło około 100 nowości prezentowanych publicznie po raz pierwszy.
Więcej »
Tegoroczna Polagra-Farm (6.–9.10.) znowu trochę urosła. Wystawcy, których było ponad 1200 (w roku ubiegłym 1000) zamówili ponad 32 500 m2 powierzchni wystawienniczej, a więc o 3500 m2 więcej, niż przed rokiem. Również zwiedzających przybyło — ekspozycje targowe zainteresowały 85 000 osób. Krajowa Wystawa Ogrodnicza zgromadziła 108 wystawców, którzy zagospodarowali około 1700 m2 — co, niestety, oznacza spadek liczby wystawiających się firm i gospodarstw (przed rokiem było ich 150), a także powierzchni wystawienniczej (w 2004 r. KWO zajmowała 2255 m2). W tym roku do Poznania nie przyjechało wielu spośród tych wystawców, którzy na Polagrze — zarówno tej "starej", wspólnej, jak i na Polagrze-Farm — byli "od zawsze". Ale pojawili się nowi Coraz większe zainteresowanie zwiedzających budzą pawilony regionów prezentujące lokalne rękodzieło, agroturystykę, kulinaria. Może i ogrodnicy (coraz częściej widoczni na stoiskach w tych pawilonach) powinni jeszcze dokładniej rozważyć korzyści z tej formy obecności na Polagrze. Niebagatelną zachętą może być dofinansowywanie zbiorowych wystąpień powiatów czy województw przez urzędy marszałkowskie.
Więcej »
Jeszcze do niedawna trociny i inne odpady drzewne były wyrzucane na wysypiska. Potem zaczęto produkować z nich płyty wykorzystywane w przemyśle meblarskim. Z chwilą, gdy opracowano technologię produkcji granulatu i brykietów drzewnych wykorzystywanych do ogrzewania, w niektórych krajach, na przykład w Austrii, zabrakło tworzywa do produkcji płyt wiórowych. Okazało się, że pelet świetnie nadaje się do kotłów centralnego ogrzewania i dodatkowo, jako surowiec odtwarzalny, jest paliwem popieranym przez ekologów. Co jest przyczyną jego coraz większej popularności?
Więcej »
Więcej »
Tak można by określić wystawę "Zieleń to Życie", którą od 13 lat organizuje Związek Szkółkarzy Polskich (od 1998 roku wspólnie z Agencją Promocji Zieleni). Nie ma bowiem większych targów poświęconych roślinom i ogrodom nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej. Jest to także impreza w pełni zasługująca na miano międzynarodowej. W tym roku wśród ponad 240 wystawców byli Belgowie, Czesi, Francuzi, Holendrzy, Niemcy, Słowacy, Węgrzy oraz Włosi. Podczas trzech targowych dni (2–4 września) 10 000 m2 dwóch hal Warszawskiego Centrum EXPO XXI zamieniło się w zielony ogród, do którego obejrzenia ustawiały się kolejki chętnych.
Więcej »
EUREPGAP jest systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności stworzonym dla jej bezpośrednich wytwórców, w tym producentów owoców i warzyw. Plantatorzy borówki wysokiej jako jedni z pierwszych dostrzegli w tym systemie certyfikacji skuteczny i dość łatwy sposób potwierdzenia wymaganego przez odbiorców sposobu prowadzenia plantacji. Przystosowanie jej do spełnienia wymagań EUREPGAP pozwala uregulować wiele problemów. Zapisy tego systemu certyfikacji dotyczące nawożenia oraz ochrony roślin są jednak obszerniejsze od tych, które obowiązują w ramach Integrowanej Produkcji.
Więcej »
Polska należy do największych w Europie producentów owoców i warzyw. Podaż tych towarów na rynku krajowym jest jednak wyższa od popytu, przez co producenci uzyskują relatywnie niskie ceny zbytu, a wielu ma w ogóle problemy ze sprzedażą. Wyjściem z sytuacji jest eksport. Z jednej strony pozwoliłby on bowiem zagospodarować nadwyżkę produkcji, z drugiej — uzyskać wyższe ceny.
Więcej »
Jeżeli z powodu nadprodukcji, spadku popytu czy wzrostu kosztów produkcji nie ma możliwości sprzedaży lub zbyt małe są z niej korzyści, organizacje producentów i ich związki mogą zadecydować o niezbywaniu produktów. W takiej sytuacji producenci otrzymują rekompensatę, o ile owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży zostaną zagospodarowane w sposób określony w przepisach.
Więcej »
Kiedy myślę o tegorocznej jesieni, przychodzi mi do głowy przymiotnik "wirtualna". Uporczywa susza pozbawiła tę piękną porę roku nie tylko grzybów, ale i wielu zapachów — uczyniła ją na poły martwą. Pogoda przysporzyła kłopotów również sadownikom oraz szkółkarzom. Lubimy podziwiać drzewa oblepione jabłkami, zwłaszcza na krótko przed zbiorem, kiedy owoce są nie tylko wyrośnięte, ale też pięknie wybarwione. W tym roku jednak tego rodzaju satysfakcji było znacznie mniej niż zwykle.

Więcej »
24 sierpnia weszła w życie ustawa z 1.07.2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 150, poz. 1248), która, między innymi, nadała nowe brzmienie art. 5a ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r., nr 7, poz. 25, ze zm.) oraz dodała art. 5a do ustawy z 2.04.2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 91, poz. 873). Nowe przepisy zmieniają zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez osoby, które jednocześnie prowadzą działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym dają możliwość powrotu do ubezpieczenia rolniczego niektórym rolnikom (domownikom), wyłączonym z tego ubezpieczenia po zmianach, jakie nastąpiły od 2.05.2004 r.
Więcej »
Odpowiedni dla uprawianego gatunku odczyn (pH) gleby jest bez wątpienia jednym z ważniejszych czynników decydujących o prawidłowym odżywianiu się drzew i krzewów w trakcie wegetacji. Pozwala również na wykorzystanie przez rośliny naturalnej zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz poprawia jej strukturę. Wszystko to korzystnie wpływa nie tylko na rozwój systemu korzeniowego, lecz także na zdolność gleby do zatrzymywania wody, oraz umożliwia prawidłowy rozwój mikroorganizmów glebowych.
Więcej »
Więcej »
Coraz częściej docierają do nas informacje, że poziom hurtowych cen owoców jest wyrównany w całej Unii Europejskiej. Jak w takim razie radzą sobie sadownicy w sąsiednich krajach, gdzie koszty robocizny są znacznie wyższe niż w Polsce? Nurtuje to zapewne nie tylko sandomierskich sadowników. By jak najdokładniej zapoznać się z sytuacją, grupa 48 producentów z Sandomierskiego wybrała się na przełomie czerwca i lipca do dwóch rejonów sadowniczych w Niemczech — do Altes Landu i Saksonii*.

Więcej »
W październikowym numerze "Hasła Ogrodniczego" omówieniem oparzelizny powierzchniowej zapoczątkowany został przegląd najważniejszych chorób fizjologicznych owoców. W bieżącym numerze Autor opisuje szklistość miąższu.
Więcej »
Piąte Międzynarodowe Sympozjum Czereśniowo-Wiśniowe w Turcji (6–10 czerwca 2005 r.) zorganizowano w miejscowości Bursa leżącej nad cieśniną Bosfor. Na sympozjum przybyło 346 uczestników z 42 krajów świata. Wygłosili oni 61 wystąpień i przedstawili 139 posterów. Jeśli doliczyć do tego oficjalnych gości pochodzących z Turcji, to w sympozjum uczestniczyło ponad 400 osób. Poszczególne sesje otwierali zaproszeni goście — specjaliści o największym autorytecie na świecie z tego zakresu. Z okazji odbywającego się sympozjum organizowane były także studyjne wyjazdy w teren. Było to jedno z największych monotematycznych sympoz-jów, w których uczestniczyłem. Prawdziwy "najazd" na Turcję zgotowali sadownicy i naukowcy z Chile. W następnej kolejności pod względem liczby uczestników plasowali się Amerykanie i Nowozelandczycy. Na sympozjum poruszano kilka głównych tematów. W pierwszej kolejności przedstawię najważniejsze doniesienia związane z uprawą czereśni, a w następnej — wiśni.

Więcej »
Tegoroczne spotkanie Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych zorganizowano 11 września w gospodarstwie Janusza i Macieja Gabrysiaków w Ossówku koło Grabkowa na Kujawach. Rejon ten mieści się w pierwszej dziesiątce w Polsce pod względem masy produkowanych owoców. W gospodarstwie Gabrysiaków dominują słabe, bielicowe gleby, w przeważającej części zakwalifikowane do IV klasy. Dodatkowo w ostatnich latach poziom wód gruntowych obniżył się prawie o metr, co spowodowało, że nawadnianie stało się jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość produkowanych owoców. Postęp w dziedzinie sadownictwa, jaki dokonał się na Kujawach — jak stwierdził Janusz Gabrysiak — w dużej części jest zasługą TRSK.
Więcej »
Jana Kołaczyńskiego z Krojczyna koło Włocławka z powodzeniem można nazywać pionierem uprawy trzech gatunków sadowniczych w tym rejonie. Jako jeden z pierwszych na początku lat siedemdziesiątych ub. wieku posadził intensywny towarowy sad wiśniowy. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. założył pierwszą hektarową plantację borówki wysokiej. W ubiegłym roku, jako jeden z pierwszych w kraju, zdecydował się uprawiać na towarową skalę żurawinę. Plantator dobrze ocenia działalność Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej — jako jego członek ma dostęp do cennych informacji związanych z uprawą borówki wysokiej.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Na tegoroczny Dzień Otwarty w Sadzie Doświadczalnym SGGW w Wilanowie — zorganizowany, jak co roku, w pierwszą niedzielę września — licznie przybyli studenci, absolwenci tej uczelni z rodzinami, a także wielu niezwiązanych z nią sadowników z całej Polski.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Ukończony pierwszy rok badań kosztów produkcji owoców w 15 gospodarstwach położonych w różnych rejonach Polski stanowi dobrą okazję do przedstawienia na tym przykładzie stanu naszego sadownictwa. Próba jego charakterystyki właśnie teraz wydaje się racjonalna przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, nasze członkostwo w UE trwa jeszcze krótko i wciąż aktualne jest pytanie o nasze szanse na rynku jabłek — unijnym oraz europejskim. Powód drugi to lansowany ostatnio pogląd, że polska produkcja jabłek ma charakter ekstensywny, stale się zwiększa, a jednym z głównych czynników sprawczych tego procesu jest produkcja jabłek przemysłowych przeznaczonych na koncentrat. Czy jest tak rzeczywiście?
Więcej »
Więcej »