• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2001

PRZY DUŻEJ FREKWENCJI

13 stycznia w Belsku Dużym odbyło się II Walne Zebranie Delegatów Związku Sadowników Mazowsza. Na sali obrad stawiło się ponad 150 delegatów gminnych oddziałów związku (ponad 90% uprawnionych do głosowania). Dopisali również goście - burmistrzowie i wójtowie gmin, w których działa ZSM, sadownicy ze związków i grup producenckich pracujących w innych regionach kraju, między innymi z Wilgi i Sandomierza, doradcy i instruktorzy, szefowie firm zaopatrzenia ogrodniczego.
Związek powstał w maju 1999 r. i do końca roku wstąpiło do niego ponad 1000 sadowników. Ubiegły rok pozwolił tę liczbę podwoić. Co prawda, według statutu, kadencja władz związku trwa cztery lata, ale siedmioosobowy zarząd doszedł do wniosku, że przy tak lawinowym przyroście liczby członków należałoby zweryfikować mandat otrzymany wiosną 1999 roku przez jeszcze nieliczną grupę działaczy. Zwołano II Walne Zebranie Delegatów, które stało się okazją do przedstawienia prac zarządu w roku 2000, zaproponowania zmian w statucie i wyboru nowych władz zarządu głównego.
Przypomnijmy pokrótce, czym w ubiegłym roku zajmowały się władze ZSM. Uczestniczyły w szacowaniu szkód wyrządzonych w sadach przez wiosenne przymrozki i suszę. Interweniowały w sprawie uruchomienia preferencyjnych kredytów "klęskowych" i objęcia nimi sadowników, wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych opracowały program kredytowania instalacji nawodnieniowych sadów, wraz z sadownikami regionu sandomierskiego przeprowadziły akcję protestacyjną przeciwko drastycznie niskim cenom jabłek przemysłowych, opiniowały stanowisko negocjacyjne strony polskiej dotyczące liberalizacji handlu rolniczymi produktami nieprzetworzonymi, negocjowały porozumienie z władzami giełdy w Broniszach regulujące zasady sprzedaży owoców przez producentów, prowadziły negocjacje z hurtowniami środków ochrony roślin w sprawie upustów cen.
Na II Walnym Zebraniu Delegatów przegłosowano zmiany w statucie umożliwiające, między innymi, tworzenie gminnych organizacji i ich przyłączanie do ZSM na terenach leżących poza obszarem województwa mazowieckiego.
Najważniejszą sprawą, jaka zaprzątała delegatów, były wybory nowych władz. Nie była to formalność — wyłoniła je dopiero trzecia tura tajnego głosowania. Wybrano nowy, liczący już 22 osoby zarząd główny i 5-osobową główną komisję rewizyjną.
Zarząd Główny Związku Sadowników Mazowsza stanowią: Zbigniew Przybyszewski (prezes, Wola Chynowska, gm. Chynów), Mirosław Maliszewski (wiceprezes, Maciejowice, gm. Grójec), Wiesław Czerwiński (wiceprezes, Konary, gm. Warka), Andrzej Szczepaniak (sekretarz, Grażyna, gm. Warka), Grzegorz Olczak (skarbnik, Józefowiec, gm. Tarczyn), Miłosz Gmurowski (Mogielnica), Aleksander Grzeszczyk (Wilczoruda, gm. Pniewy), Sylwester Janota (Dobra Wola, gm. Jasieniec), Sławomir Kędzierski (Zalesie, gm. Chynów), Tomasz Korczak (Rębowola, gm. Belsk Duży), Wojciech Kot (Uleniec, gm. Grójec), Wojciech Kowalski (Bodzew, gm. Belsk Duży), Leszek Kumorek (Leżne, gm. Jasieniec), Sławomir Łuczak (Ostrówek, gm. Góra Kalwaria), Jan Madej (Brzezinki, gm. Warka), Łukasz Omen (Bądków gm. Goszczyn), Andrzej Osiński (Wygrzanka, gm. Osuchów), Witold Piekarniak (Magierowa Wola, gm. Warka), Marek Romanowski (Skurów, gm. Grójec), Piotr Szymański (Lipie, gm. Błędów), Krzysztof Tworek (Trzylatków Parcela, gm. Błędów), Sławomir Wawer (Lewiczyn, gm. Belsk Duży). Główna Komisja Rewizyjna Związku Sadowników Mazowsza: Witold Jakubiak (przewodniczący), Ignacy Łuczak (wiceprzewodniczący), Stanisław Skoczylas (wiceprzewodniczący), Beata Hermanowicz (sekretarz), Andrzej Pietrzak (członek).