• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 01/2001

Już po raz trzeci, 13 i 14 grudnia w Lublinie, zgromadzili się przedstawiciele rządu RP, rynków hurtowych, naukowcy oraz producenci na dorocznej konferencji, która tym razem miała tytuł "Szanse i zagrożenia dla krajowego ogrodnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej". Spotkanie, którego pomysłodawcą i gospodarzem był profesor Eberhard Makosz, przygotowała Akademia Rolnicza w Lublinie, we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (honorowy patronat nad konferencją objął minister Artur Balazs), Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych oraz Krajowym Forum Ogrodniczym. Podczas ubiegłorocznej konferencji jej uczestnicy zgodnie postulowali, aby zaprosić na następną nie tylko euroentuzjastów, ale i tych, którzy twierdzą, że poza UE będzie nam zdecydowanie lepiej. Niestety, zaproszeni zwolennicy tego drugiego poglądu wycofali się - po wyborach prezydenckich - z obietnicy wystąpienia w Lublinie.
Więcej »
Już od siedmiu lat węgierscy ogrodnicy spotykają się na dorocznych targach Hortus Hungaricus w Szigetsenmiklós na przedmieściach Budapesztu. Tradycją stała się data imprezy - trzeci tydzień września (ostatnia edycja - 22-24.09.2000 r.) oraz jej miejsce - hala targowa Flora Hungaria.
Więcej »
Ubezpieczenie upraw jest w Polsce dobrowolne i znajduje się w ofercie przedsiębiorstw zajmujących się ubezpieczeniami majątkowymi obejmującymi rośliny lub spodziewane z nich plony, uprawy wieloletnie tylko w latach ich plonowania oraz drzewa i krzewy owocowe w szkółkach w następnym roku po okulizacji. Odpowiedzialność ubezpieczeniowa dotyczy z reguły szkód powstałych wskutek gradobicia, powodzi, huraganu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania oraz ognia. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo szczegółowo określają przedmiot i zakres ubezpieczenia, dlatego przed zawarciem umowy warto dokładnie przeczytać ogólne warunki oferty kilku firm i porównać nie tylko wysokości składki, ale przede wszystkim zakres proponowanej ochrony (tabela).
Więcej »
Najczęściej spożywanym w Polsce warzywem wciąż jeszcze jest kapusta, a owocem - jabłko. W ostatnim dziesięcioleciu struktura spożycia produktów ogrodniczych jednak stopniowo się zmienia (tabela) - coraz więcej jemy mrożonek warzywnych oraz owoców południowych. Dwa lata temu został zahamowany spadek spożycia warzyw świeżych i przetworzonych. Takie zmiany wynikają nie tylko z tradycji i upodobań konsumentów, ale też podaży, kształtującej ceny owoców i warzyw.
Więcej »
W cyklu artykułów zamieszczonych w dwóch ostatnich numerach "Hasła Ogrodniczego" poruszyliśmy tematykę ubezpieczenia społecznego rolników, ich małżonków i domowników pracujących w gospodarstwach rolnych. Do tej pory Autorka zajęła się ogólnymi zasadami funkcjonowania tego ubezpieczenia (HO 10/2000) oraz uregulowaniami dotyczącymi rolników prowadzących działy specjalne (HO 11/2000). Poniżej przedstawiamy szczegółowo warunki ubezpieczenia zdrowotnego rolników i ich rodzin - red.
Więcej »
Najbardziej chyba charakterystyczną cechą trwającego obecnie sezonu są liczne niespodzianki - od meteorologicznych poczynając, na wielkości zbiorów oraz zmianach i wysokości cen jabłek kończąc. Znaki zapytania dotyczą zarówno tego, co się dzieje i będzie działo w sadach, jak i przyszłej sytuacji na unijnym oraz polskim rynku owoców. Wielu moich rozmówców określa nawet bieżący sezon mianem "wielkiej zagadki".
Więcej »
Poniższy artykuł - a szczególnie zaprezentowane w tabelach dane statystyczne dotyczące przyszłości polskiego sadownictwa - mogą się wydawać kontrowersyjne. Warto jednak zapoznać się z opinią i wnioskami Autora, zwłaszcza że za podstawę swoich rozważań przyjął on dane GUS-u oraz spostrzeżenia producentów z najważniejszego w naszym kraju sadowniczego zagłębia, jakim niewątpliwie jest region warecko-grójecki - red.
Więcej »
W miejscowości Biała Kopiec niedaleko Wielunia od kilku lat rozwija się rodzinne gospodarstwo, które razem z rodzicami prowadzą Jarosław i Wojciech Dubasowie. Pomimo tego że równocześnie studiują zaocznie w warszawskiej SGGW, w ubiegłym roku prowadzili produkcję warzyw na ponad 25 hektarach. O tym, jak im się to udaje, mogłam się przekonać 14 października, podczas Dnia Otwartego Nickerson Zwaan, zorganizowanego w wąskim gronie głównie dystrybutorów tej firmy (należą do nich również bracia). Wśród gości był także profesor Jan Rumpel z Instytutu Warzywnictwa. Spotkanie to było nie tylko okazją do zobaczenia wybranych odmian, ale także do omówienia metod ich uprawy i przechowywania.
Więcej »
Trzynasty, Ogólnopolski Zjazd Kwiaciarzy, który - jak zwykle - odbył się w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (19-20 października 2000 r.) połączono ze spotkaniem Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych. Dlatego też wiodącym tematem seminarium, które zawsze jest zasadniczą częścią zjazdu, były rośliny cebulowe. Drugi blok wykładów poświęcono nowoczesnej technice szklarniowej.
Więcej »