• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2001

NIEZDROWE WARZYWA I OWOCE

Ponad połowa warzyw i owoców wyprodukowanych we Francji zawiera śladowe ilości środków ochrony roślin. Takie informacje można znaleźć w raporcie zawierającym wyniki ostatnich badań wykonanych na zlecenie Unii Europejskiej. W jednym na 12 produktów ogrodniczych szkodliwe pozostałości przekraczają poziom, który uznano za potencjalnie niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia.
Francja, która dotychczas pretendowała w UE do tytułu wiodącego producenta "zdrowej" żywności, po ujawnieniu raportu zajęła jedno z czołowych miejsc pod względem zawartości pozostałości środków ochrony roślin w warzywach i owocach. Więcej niebezpiecznych substancji zawierają jedynie produkty z Holandii oraz Austrii. Za najzdrowsze unijne warzywa i owoce uznano te produkowane w Wielkiej Brytanii — tylko 2% badanych próbek zawierało śladowe ilości niebezpiecznych związków, a w l na 50 ich ilość przekraczała dozwolony próg. Według francuskiej organizacji ekologicznej "Ruch na rzecz szacunku dla przyszłych pokoleń", wyniki unijnego raportu potwierdzają, że Francja zerwała z tradycyjnymi metodami produkcji i dołączyła do państw, które — nie zawsze z korzyścią dla konsumentów — wykorzystują najnowsze technologie rolnicze. Dowodzą tego także inne fakty — Francja znalazła się na drugim miejscu (po Stanach Zjednoczonych) w światowym rankingu państw zużywających najwięcej środków ochrony roślin w rolnictwie (około 100 000 ton rocznie). Kraj ten zajmuje również drugą pozycję (także po Stanach Zjednoczonych) na liście największych eksporterów produktów rolnych na świecie. Warto dodać, że Komisja Europejska planuje do 2003 roku wprowadzenie zakazu używania ponad połowy z 900 dozwolonych obecnie środków ochrony roślin. Na przekór tym informacjom wyniki raportu potwierdzają jednak stały wzrost pozostałości szkodliwych substancji w unijnych warzywach i owocach — z 3,3% w 1998 r. do 4,3% w 1999 r. Na podstawie informacji prasowych Komisji Europejskiej, 7.08.2001