• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/2001

GRUNTY ROLNE W EUROPIE

Według niemieckiego ministerstwa rolnictwa, w Europie najdroższe są grunty rolne w Holandii. Średnia ich cena w 1997 roku wyniosła około 44 000 DEM/ha i od 1995 roku wzrosła o 21% . W 1997 roku notowania takich gruntów w zachodniej części Niemiec osiągały 32 000 DEM/ha (nie zmieniały się od dwóch lat), podczas gdy we wschodnich landach niemieckich żądano średnio 6300 DEM/ha (w 1995 — 7100 DEM/ha). W Unii Europejskiej najtańsze grunty rolne znajdują się właśnie we wschodnich Niemczech, Francji (w 1997 roku ich cena była taka sama, jak na terenach byłej NRD) oraz Finlandii (5500 DEM/ha). Najwyższe średnie opłaty za dzierżawienie ziemi rolnej są w Grecji — około 879 DEM/ha, a najniższe w Szwecji (190 DEM/ha) i we wschodniej części Niemiec (180 DEM/ha). Dla porównania, w 1997 roku średnie ceny dzierżawy ziemi rolnej w zachodnich Niemczech wynosiły około 430 DEM/ha. (WG) Na podstawie Primeur, numer specjalny — World Food 2000/Polagra Food 2000