• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 06/2003

SELEKTYWNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW W SADACH JABŁONIOWYCH

Już od wielu lat we wszystkich rozwiniętych krajach świata dąży się do ograniczenia zużycia preparatów chemicznych w ochronie roślin. Zwraca się także dużą uwagę, aby zastępować preparaty owadobójcze i roztoczobójcze — silnie toksyczne dla naturalnych wrogów szkodników — środkami selektywnymi lub częściowo selektywnymi. Tendencje te są szczególnie aktualne w ochronie roślin prowadzonych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez integrowaną produkcję owoców (IPO).
Dwanaście lat temu, kiedy zaczęto prowadzić pierwsze sady zgodnie z wymaganiami stawianymi przez IPO, do dyspozycji było niewiele środków skutecznie zwalczających szkodniki i równocześnie wystarczająco selektywnych dla ważnych naturalnych wrogów szkodników. Od tego czasu sytuacja uległa jednak znacznej poprawie. Jeszcze przed dwunastu laty do zwalczania przędziorków i szpecieli były zarejestrowane w Polsce tylko cztery preparaty, a obecnie do dyspozycji jest już siedem akarycydów. Do nowych należą Pennstyl 25 WP, Cascade 050 EC, Paroil 95 SC, a także dwa inne zawierające parafinę.

Liczba selektywnych i częściowo selektywnych preparatów do zwalczania szkodliwych owadów zwiększyła się aż czterokrotnie, z trzech (Pirimor 25 WG i 500 WG, Dimilin 25 WP, Nomolt 150 SC) do dwunastu. Niedawno zarejestrowane to Rimon 100 EC, Bancol 50 WP, Insegar 25 WP, Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, Actara 25 WG, Steward 30 WG i Runner 240 SC.

Warto wiedzieć, że preparaty niszczące ponad 50%, a nawet — w niektórych przypadkach — do 70%, naturalnych wrogów szkodników uważa się za częściowo selektywne i dopuszcza do ochrony sadów i IPO. W sadach jabłoniowych szczególną uwagę zwraca się także na selektywność preparatów dla drapieżnych roztoczy i dobroczynka gruszowca, które mogą skutecznie ograniczać liczebność populacji przędziorków i szpecieli (tabela).WYKAZ ŚRODKÓW OWADO- I ROZTOCZOBÓJCZYCH, SELEKTYWNYCH I CZĘŚCIOWO SELEKTYWNYCH, DOPUSZCZONYCH DO OCHRONY SADÓW JABŁONIOWYCH Z IPO


*Owadofos540 EC i Sumition 500 EC można stosować do zwalczania kwieciaka jabłkowca i zwójek liściowych w przypadku dużego nasilenia tych szkodników i tylko w sadach z uodpornionym na nie doboczynkiem gruszowcem.

Prof. Edmund Niemczych jest pracownikiem Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach