• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 07/2003

OCENA ODMIAN KALAFIORA DO UPRAWY WIOSENNO-LETNIEJ

Badania COBORU prowadzone w ciągu ostatnich dwóch latach objęły 19 odmian kalafiora przeznaczonych do uprawy wiosenno-letniej. Warunki uprawy kalafiorów w latach 2001–2002 były na ogół trudne, stąd wielkość plonu w znacznej mierze zależała od rejonu uprawy. Rozsadę sadzono w drugiej połowie kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja — w zależności od warunków agrometeorologicznych. Większość upraw doświadczalnych w okresach niedoboru opadów była deszczowana. W 2001 roku pierwsze róże zbierano 15 czerwca, a w 2002 r. już 31 maja. Ostatnie zbiory przypadały około 20 lipca. Ochronę prowadzono zgodnie z zaleceniami aktualnego "Programu ochrony warzyw".


FOT. 1. 'DIADOM' F1


FOT. 2. 'KUPIDO' F1


FOT. 2. 'AVISO' F1

Zebrane róże każdorazowo dzielono na poszczególne frakcje (tabela 1). Do plonu handlowego zaliczono wszystkie białe i zdrowe róże o średnicy (mierzonej po łuku) ponad 10 cm. W trakcie wegetacji jedynie w trzech doświadczeniach wystąpiło bakteryjne gnicie róż. Ocenę porażenia w skali 9-stopniowej przedstawiono w tabeli 2. Podano w niej również informacje o rozpoczynaniu i kończeniu zbiorów testowanych odmian. Wskaźnik wczesności Reinholda (tab. 2, wykres) obrazuje dynamikę całości plonowania — im jest mniejszy, tym odmiana szybciej wchodzi w pełnię plonowania. Prezentowane odmiany uszeregowano w tabelach według wczesności.

TABELA 1. STRUKTURA PLONU BADANYCH ODMIAN

TABELA 2. PLON I WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE BADANYCH ODMIAN

* skala 9-stopniowa: 9 - brak położenia, 1 - bardzo silne porażenie

PORÓWNANIE WAŻNIEJSZYCH CECH BADANYCH ODMIAN KALAFIORA

Odmiany uszeregowano według wysokości plonu handlowego

Autorka jest pracownikiem COBORU w Słupi Wielkiej