• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2003

160 zł NA HEKTAR

Takiej wysokości dopłat bezpośrednich mogą się spodziewać w 2004 roku (przy założeniu, że 1 euro to 4 zł) rolnicy, którzy zajmują się wyłącznie produkcją owoców, warzyw lub roślin ozdobnych (z wyjątkiem szkółek leśnych, które z definicji — dla potrzeb podatkowych — nie są uznawane za użytki rolne). Będzie to tak zwana dopłata podstawowa, wypłacana wszystkim, którzy użytkują ziemię rolną (użytki rolne). W 2005 roku wyniesie ona 198 zł (wykres), a w 2006 r. — 238 zł. Ogrodnicy zajmujący się także produkcją roślinną (zwłaszcza producenci warzyw, którzy muszą stosować płodozmian) gatunków, do których dopłaca się w Unii Europejskiej, mogą liczyć w przyszłym roku na dodatkowe 88 zł/ha (w 2005 r. — 79 zł, w 2006 r. — 64 zł) ze środków unijnych przeznaczonych na rozwój wsi w Polsce (tzw. II filar). Dla tego rodzaju produkcji można będzie jeszcze uzyskać dopłaty finansowane ze środków krajowych (jeżeli pozwoli na to budżet). Limit tych dopłat wyniesie 194 zł, 206 zł i 220 zł na hektar odpowiednio w latach 2004, 2005 i 2006. W UE wsparcie bezpośrednie otrzymuje produkcja zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych, strączkowych, włóknistych, lnu, tytoniu, chmielu i ziemniaków skrobiowych. Taki system może obowiązywać przez 3 lata, z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata. Produkcji zwierzęcej dotyczą inne regulacje.

SZACUNKOWE STAWKI DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2004–06

Na podstawie szacunków Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA  2/2003