• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2003

BAKTERYJNA CĘTKOWATOŚĆ POMIDORA

W czasie produkcji rozsady oraz po jej posadzeniu na miejsce stałe w polu lub pod osłony należy pamiętać także o profilaktycznej ochronie pomidorów przed bakteriozami — bakteryjną cętkowatością oraz rakiem bakteryjnym. Występowanie tej pierwszej od kilku lat nasila się i czasami przybiera postać epidemii. Często poraża pomidory już w okresie produkcji rozsady, kiedy źródłem infekcji może być zakażone podłoże i porażone nasiona. Objawia się wówczas charakterystycznymi brunatnymi i czarnymi plamkami z żółtą obwódką, występującymi na liściach, łodygach, działkach kielicha kwiatów i na owocach (fot. 1–3). Producenci pomidorów potrafią już rozpoznawać tę chorobę, wcześniej utożsamianą z alternariozą lub zarazą ziemniaka. Szkodliwość tej bakteriozy jest znaczna, w skrajnych przypadkach następuje zamieranie roślin na plantacjach. Jej zwalczanie jest trudne, ważna jest więc profilaktyka. Przede wszystkim wymagane jest odkażanie podłoży do produkcji rozsady Basamidem 97 GR, a w dalszej kolejności zaleca się 1- lub 2-krotne opryskanie rozsady fungicydami miedziowymi: Funguranem-OH 50 WP (w polu 2,5 kg/ha), Kocide 101 WP (w polu 3 kg/ha), Championem 50 WP (w polu 2,5–3 kg/ha), Miedzianem 50 WG i 50 WP (w polu 2,5–3 kg, pod osłonami 0,3%), Magiem 50 WP (w polu 2,5–3,0 kg/ha). Dobre efekty uzyskać można opryskując profilaktycznie rośliny 0,1–0,15% roztworem ekstraktu grejpfruta (Biosept 33 SL). Fungicydy miedziowe można mieszać z mocznikiem (w stężeniu 0,2%) lub z Florovitem (0,4%) w celu zwiększenia ich skuteczności. Środków miedziowych nie wolno stosować w okresach wysokiej temperatury (powyżej 22OC), zwłaszcza podczas kwitnienia i zawiązywania owoców, ponieważ mogą uszkadzać zawiązki. Ostrzegam naszych Czytelników, że niektóre odmiany pomidorów szklarniowych uprawianych w cyklu wczesnowiosennym mogą wykazywać dużą wrażliwość na poparzenie liści mieszaninami nawozowo-fungicydowymi lub wszelkiego typu nieatestowanymi odżywkami i środkami ochronno-nawozowymi pochodzenia tak zwanego biologicznego lub ekologicznego,
o "cudownym" działaniu na rośliny.
W Programie ochrony (HO 1/2002) są fungicydy lub ich mieszaniny, które kompleksowo chronią pomidory przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Przykładem może być opryskiwanie roślin mieszaninami środków grzybo- i bakteriobójczych w połączeniu z mocznikiem lub Florovitem. Jedną z propozycji jest mieszanina Funguranu OH-50 WP, Championu 50 WP lub Miedzianu 50 WG z jednym z preparatów: Bravo Plus 500 SC, Bravo 500 SC lub Gwarant 500 SC oraz mocznikiem (0,2%) lub Florovitem (0,4%).


FOT. 1. BAKTERYJNA CĘTKOWATOŚĆ POMIDORA — OBJAWY NA LIŚCIACH


FOT. 2. OBJAWY TEJ SAMEJ CHOROBY NA OWOCACH


FOT. 3. PORAŻONY PRZEZ TĘ BAKTERIOZĘ PĘD POMIDORA