• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 11/2003

RYNEK: WARZYWA I OWOCE

W październiku zaczynały się stabilizować ceny warzyw oraz owoców. Dotyczyło to większości gatunków warzyw, za wyjątkiem ciepłolubnych spod osłon. Notowania tych ostatnich gatunków w połowie października zaczęły bowiem gwałtownie rosnąć. Podrożały głównie ogórki oraz pomidory szklarniowe, których najwyższe ceny zanotowano w Broniszach — 4,50 zł/kg ogórków oraz 3,30 zł/kg pomidorów. Dalszy wzrost cen tych produktów może otworzyć polski rynek dla uzupełniających dostaw warzyw z importu.

W październiku kończyły się dostawy ogórków przeznaczonych do kwaszenia uprawianych pod osłonami. Duże rozbieżności cen tych warzyw (od 1,40 zł/kg na rynku w Poznaniu do 4,50 zł/kg w Broniszach ) wskazywały na znaczne różnice w jakości towaru. Tańsza niż we wrześniu była papryka, zarówno krajowa, jak i ta oferowana na rynkach niemieckich, co niewątpliwie związane było ze szczytem dostaw tego warzywa. Notowania papryki w Niemczech były jednak dużo bardziej wyrównane niż w obrocie polskim, co związane jest z lepszą standaryzacją i przygotowaniem produktu do sprzedaży. Na rynku niemieckim wyrównane były również notowania kalarepy, która kosztowała 0,15–0,24 euro/kg. Znaczne rozbieżności w cenie wystąpiły na rynku krajowej fasoli szparagowej, której ceny wahały się od 1,50 zł/kg w Poznaniu do 4,00 zł/kg w Broniszach. Spodziewano się już wzrostu notowań tego gatunku z powodu zmniejszania się podaży (związanego z pogorszeniem warunków pogodowych oraz końcem zbioru na plantacjach polowych).

Gdy porównuje się średnie cen warzyw w 42. tygodniu 2002 r. i 2003 r. można stwierdzić, że tegoroczne notowania większości gatunków są niższe. Wyjątek stanowią kapustne oraz ziemniaki — o około 20% droższe niż w roku ubiegłym.

W październiku poszerzała się oferta krajowych jabłek, za które płacono 0,80–2,00 zł/kg. W Polsce stosunkowo drogie były owoce 'Golden Deliciousa'. W Niemczech najdroższym jabłkiem była natomiast 'Gala' (0,75–1,00 euro/kg). Tegoroczne ceny jabłek na analizowanych rynkach krajowych były o około 10–40% wyższe od notowań z tej samej pory roku ubiegłego. Zbliżony poziom do notowań na rynkach niemieckich osiągnęły w tym roku maksymalne ceny polskich gruszek. Ich ceny wahały się od 2,50 zł/kg na rynku w Poznaniu do 6,00 zł/kg w Warszawie, a można się spodziewać jeszcze ich dalszego wzrostu. Październik kończył dostawy krajowych śliwek, które w ostatnim okresie podaży podrożały nawet do 4,00 zł/kg. Na rynkach niemieckich w obrocie hurtowym były tylko śliwki importowane z Hiszpanii i Włoch (1,30–2,10 euro/kg). W kraju wystąpiły przejściowe problemy z utrzymaniem ciągłości dostaw deserowych truskawek, które nieco podrożały i kosztowały 9,00–13,00 zł/kg (4,00–4,90 euro/kg na ustabilizowanym rynku niemieckim).

ŚREDNIE CENY NA WYBRANYCH RYNKACH HURTOWYCH W POLSCE I W NIEMCZECH 17.10.2003 ROKU

* — brak danych lub brak produktu, ** — średnia cena różnych odmian;
Źródło: dane WGRO SA w Poznaniu i ZMP z Niemiec